Czy pracownik musi odbierać telefon od pracodawcy po godzinach pracy?

radca prawny porada prawna odbieranie telefonu skuteczny prawnik odwolanie do sadu pracy nadgodziny premia zus szczecin stargard zasilek macierzynski 200x300 - Czy pracownik musi odbierać telefon od pracodawcy po godzinach pracy?

Czy pracownik po wyjściu z pracy musi odebrać telefon od przełożonego/pracodawcy, odpisać na pilnego maila, oczekiwać na kontakt i być gotowym do działania. Czy pracownik może ponieść negatywnego konsekwencje w związku z tym, że nie będzie ,,dostępny” – o tym w niniejszym wpisie.

W ramach pewnej ciekawostki i tytułem wstępu chciałbym wskazać, że we Francji wprowadzone tzw. prawo do rozłączenia, tj. regulacje dotyczące tego, co do zasady, że pracodawca nie może kontaktować się z pracownikiem po godzinach pracy.

Powstaje pytanie, czy u nas zachodzi konieczność wprowadzenia podobnej regulacji?

W mojej ocenie nie ma takiej potrzeby.

Zacznijmy od początku:)

Pracownik zobowiązany jest pozostawać w dyspozycji pracodawcy w godzinach pracy, czyli jeśli pracuję od 8 do 16 to w pozostałym zakresie mam tzw. czas wolny.

I jeśli nie otrzymam polecenia pracy w godzinach nadliczbowych to nie muszę świadczyć pracy.

  1. Czy muszę oczekiwać po godzinach pracy na telefon od pracodawcy i jeśli pracodawca zadzwoni odebrać go?
  2. Czy muszę monitować moją elektroniczną skrzynkę mailową i być gotowym na szybką odpowiedź dla pracodawcy?

Nie. Brak jest przepisu prawa, który nakazywałby pracownikowi w każdym przypadku odebrać telefon od pracodawcy, albo monitować stale swoją pocztę.

Odmiennie jest tylko w przypadku, gdy pracodawca wyda nam polecenie byśmy byli w gotowości do pracy czyli pełnili dyżur.

 

Zgodnie z art. 1515 Kodeksu pracy.

  • 1. Pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (dyżur).

 

Dyżur możemy pełnić w szczególności poza zakładem pracy, w takim przypadku za czas dyżuru nie mamy prawa do wynagrodzenia.

WAŻNE:

Czas pełnienia dyżuru nie może naruszać prawa do 11 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku dobowego i 35 godzinnego nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego.

Odmiennie w przypadku pracowników zarządzających zakładem pracy w imieniu pracodawcy.

Oczywiście można polemizować, że przepisy przepisami, a życie życiemJ jednakże taką polemikę można prowadzić w odniesieniu do przestrzegania każdego przepisu prawa.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS, odwołania od decyzji KRUS, w sprawie o prawo do emerytury, w tym emerytury w warunkach szczególnych, lub o zapłatę nadgodzin, odprawy, w sprawie z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, chciał skorzystać z usług w zakresie przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sporządzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp. zachęcam do kontaktu.