Dochód pracownika a nie dochód całej rodziny może stanowić uzasadnione kryterium podziału świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

prawnik zus szczecin odwolanie od decyzji prawnik szczecin 300x200 - Dochód pracownika a nie dochód całej rodziny może stanowić uzasadnione kryterium podziału świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardzo często zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w mojej praktyce pojawiał się przy okazji kontroli ZUS (albo po dokonaniu zawiadomienia o zamiarze kontroli, a przed wkroczeniem do zakładu Inspektora) w zakresie sposobu wydatkowania środków z ZFŚS tj. czy wydatki te dokonywane były z zachowaniem kryterium socjalnego. Przy tym każda osoba zajmująca się ZFŚS obudzona w środku nocy powie, że środki z ZFŚS nie mogą być wydatkowane w zależności od kryterium dochodu pracownika ale od kryterium dochodu na osobę w rodzinie. I tu małe zaskoczenie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie zajął nieco odmienne stanowisko i bardzo rozsądnie je argumentował o czym w treści artykułu.

Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego i poprzedzającą go decyzję ZUS uznającą, że wartość bonu świątecznego, który płatnik przekazał pracownikowi nie wlicza się do podstawy wymiaru składek.

Organ rentowy ustalił, że pracownikom spółki przekazywane były bony w oparciu o kryterium dochodu brutto pracownika i pracodawca przed przyznaniem pracownikom bonów w 2008 i 2009 r. nie odbierał od pracowników oświadczeń ani o wysokości ich dochodów, ani o ich sytuacji materialnej, kierując się wyłącznie wcześniej ustalonymi progami dochodowymi związanymi z wysokością zarobków w spółce.

Sąd uznał, że można w pewnych przypadkach różnicować świadczenia z ZFŚS w zależności od dochodu na osobę w rodzinie. Sąd wskazał w szczególności, że świadczenia rekompensowały zwiększone wydatki w okresie świątecznym, co dotyczyło wszystkich pracowników.

Najistotniejszym było jednak stwierdzenie, że ,,Nie można bowiem stanowczo twierdzić, że jedynym słusznym kryterium jest dochód całej rodziny.”

Przedmiotowy wyrok niewątpliwie jest korzystny dla płatników. Muszę przyznać, że mam znaczne problemy w jego ocenie tj. w zakresie jego zgodności z treścią przepisów tym nie mniej niewątpliwie zarówno powyższy jak i co najmniej dwa inne wyroki będę wykorzystywał przy formułowaniu ewentualnych odwołań/apelacji w sprawach sądowych dotyczących ZFŚS.

Pozwolę więc sobie wskazać, że ów wyrok stanowi kolejny instrument ułatwiający wniesienie skutecznego odwołania od decyzji ZUS.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej lub poprowadzenia sprawy sądowej w w/w lub innym zakresie zachęcam do kontaktu osobistego, mailowego lub telefonicznego.