Dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy.

wypadek przy pracy odszkodowanie 300x200 - Dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy za wypadek przy pracy.

Pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy może otrzymać świadczenia z ZUS, w tym tytułem jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy ale wymienione może nie wyczerpywać wszystkich jego roszczeń.

Pracownik może dochodzić również dodatkowych roszczeń cywilnoprawnych od pracodawcy. Podstawą odpowiedzialności w takim przypadku są przepisy regulujące odpowiedzialność za czyn niedozwolony (art. 415 i następne przepisy kodeksu cywilnego). Ugruntowane jest bowiem w orzecznictwie Sądu Najwyższego, że dopuszczalne jest dochodzenie przez pracownika od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadków przy pracy, opartych na przepisach prawa cywilnego (art. 415, 444 i 445 k.c.).

Należy jednak podkreślić, że roszczenia pracownika dochodzone od pracodawcy mają charakter uzupełniający. Świadczenia z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mają charakter limitowany i nie zawsze w pełni rekompensują szkodę pracownika. W konsekwencji przy wykazaniu dodatkowych przesłanek – bardzo istotna jest treść protokołu powypadkowego – pracownik może uzyskać nieraz bardzo wysokie kwoty od pracodawcy, w tym w postaci jednorazowej kwoty odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.

Dochodzenie tych świadczeń związane jest jednak z wykazaniem określonych przesłanek odpowiedzialności pracodawcy, w szczególności wykazaniem wysokości szkody. W konsekwencji więc zazwyczaj pracownik nie jest w stanie skutecznie dochodzić należnych mu świadczeń bez profesjonalnej pomocy prawnej.

W przypadku, gdyby zainteresował Cię temat artykułu lub chcesz dochodzić uzupełniającego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy od pracodawcy, zachęcam do kontaktu.