Minimalka u bauera.

praca w niemczech 300x240 - Minimalka u bauera.

I stało się. RFN wprowadziło ustawę o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. I kogo to obchodzi? Polskich pracowników i przedsiębiorców, wykonujących pracę, świadczących usługi w Niemczech, na nich bowiem regulacja wywrze wpływ. Do rzeczy więc…

W zakresie płacy minimalnej w Niemchech obowiązują rozporządzenia wydane na podstawie ustawy o delegowaniu pracowników i ustawy o odpłatnym użyczaniu pracowników, jak również postanowienia układów pracy. W pierwszej więc kolejności stosuje się w/w przepisy szczególne.

Ale nie wszyscy pracownicy są nimi objęci. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ustala obowiązujące w całych Niemczech minimalne wynagrodzenie za pracę. Wynagrodzenie minimalne to 8,50 euro na godzinę. Ustawa przewiduje pewne wyjątki od stosowania w/w stawki, jednakże jest ich dość niewiele i raczej nie będą dotyczyć szerokiej grupy pracowników. Tym nie mniej mając na uwadze treść przepisów ustawy podejmowane będą próby ,,obejścia” przedmiotowej regulacji (sam mam kilka koncepcji w tym zakresie po pierwszym zapoznaniu się z regulacją), na ile skuteczne, czas pokaże.

Warto zauważyć, że do 31.12.2017 r. postanowienia układów zbiorowych pracy zawartych przez reprezentatywne strony będą miały pierwszeństwo przed ustawą o uregulowaniu powszechnej płacy minimalnej.

Jeżeli zainteresował Cię temat artykułu, zostaw komentarz albo like.