Nowelizacja przepisów – umowa o pracę na czas określony w 2015 r.

umowa_o_pracę_na_czas_określony_nowelizacja_1

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opracowało projekt z dnia ustawy – Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw (z dnia 20 października 2014 r.) – w mojej ocenie ów projekt zostanie ostatecznie wprowadzony w drodze ustawy, przynajmniej w zakresie regulacji dotyczącej umów na czas określony. Czy zmiany te polepszą sytuację pracowników zatrudnionych na czas określony?

Na początku chciałbym wskazać, że zmiany kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony znajdują uzasadnienie w systemie prawnym Unii Europejskiej. Stanowią również pokłosie wyroku Trybunał Sprawiedliwości UE z 13 marca 2014 r. Przedmiotowe również uzasadnia moją tezę, że przepisy w tym zakresie zostaną wprowadzone w życie.

Projekt Ministerstwa przewiduje w szczególności, że pracodawca z tym samym pracownikiem będzie mógł zawrzeć łącznie trzy umowy o pracę na czas określony (wcześniej dwie, trzecia była umową na czas nieokreślony – zgodnie z nowelizacją dopiero czwarta umowa będzie umową na czas nieokreślony) oraz, że umowy te łącznie mogą trwać do 33 miesięcy.

Przewidziano również mechanizm ,,wyłączający” możliwość ,,obchodzenia” przepisów (polegającą na zawieraniu aneksów do obowiązujących umów przedłużających czas ich trwania) poprzez przyjęcie fikcji prawnej, iż nawet w przypadku zawarcia aneksu do trwającej umowy o pracę to praca po upływie okresu czasu pracy przewidzianego umową przed aneksem (po terminie rozwiązania przewidzianym w umowie pierwotnej) stanowi kolejną umowę o pracę na czas określony w myśl przepisu.

Limitu trwania umów oraz ograniczeń odnośnie ich liczby (zgodnie z literalną treścią przepisów) nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:

 1. w celu zastępstwa pracownika w czasie jego nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy,

 2. w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

 3. w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

 4. gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie , które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy.

W przypadku wskazanym w pkt 4 należy o zawarciu przedmiotowej umowy oraz przyczynach jej zawarcia zawiadomić właściwego okręgowego inspektora pracy.

Niezwykle istotną zmianą jest również zrównanie okresów wypowiedzenia umów o pracę zawartych na czas nieokreślony i określony.

Nadal jednak umowy na czas określony są atrakcyjniejsze dla pracodawców niż umowy na czas nieokreślony, gdyż w przypadku dokonania ich wypowiedzenia nie trzeba podawać przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy.

W podsumowaniu, powyższe zmiany oceniam pozytywnie w szczególności wobec faktu, że w praktyce nie wnoszą one żadnej rewolucji w stosunkach pracy, za wyjątkiem wydłużenia okresów wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony (co akurat jest prawdziwą rewolucją). W chwili obecnej orzecznictwo SN i tak przyjmowało, że (zgodnie z obserwowanymi przeze mnie wyrokami) 36 miesięcy trwania umowy na czas określony to już trochę za dużo i ,,bezpiecznie” dla pracodawcy było zawieranie umów na okres około 30 miesięcy. Nadto, SN wskazywał, że jeżeli istnieją obiektywne powody (np. pracodawca ma jednego klienta, którego obsługę wygrał w przetargu i zgodnie z umową ta obsługa trwać będzie 48 miesięcy, potem będzie następny przetarg) to pracodawca może zawrzeć umowę o pracę na dłuższy okres czasu.

Nadto, zwiększenie liczby umów na czas określony do trzech pozwala również na elastyczniejsze działanie przez pracodawców.

Odnośnie ustawy napiszę jeszcze jedne artykuł odnoszący się do zmiany sytuacji osób zatrudnionych obecnie na podstawie umowy o pracę na czas określony po ewentualnym wejściu w życie nowelizacji.

Jeżeli zainteresował cię temat artykułu, zostaw like albo skomentuj:)

 

 

 

 • MaciekP.

  Fainy wpis, dał mi do myślenia.

 • Wojciech Chmurak

  Dziękuję bardzo za miłe słowa:) zachęcam do dalszego zapoznawania się z treścią bloga.

 • Magda

  Dziękuje za te informacje, sa dla mnie bardzo cenne, mam tez również pytanie, czy po nowym roku po wejsciu tych zmain KP , pracodawca bedzie mial obowiazek podac przyczyne wypowiedzenia , gdyż umowe na czas okreslony mam zawarta do konca 2019r , i moge przyjac ze po 33 miesiacach ona jest traktowana na czas nieokreslony.

 • Wojciech Chmurak

  Witam Pani Magdo, w Pani przypadku co do zasady się nic nie zmieni. Jeżeli ma Pani umowę o pracę zawartą do 2019 r. na czas określony to jest to prawie na pewno umowa na czas nieokreślony. Pracodawca powinien uzasadnić przyczynę wypowiedzenia takiej umowy, a jeśli tego nie zrobi, co zazwyczaj ma miejsce, gdyż pracodawca konsekwentnie przyjmuje, że jest to umowa na czas określony to może Pani się skutecznie odwołać do sądu pracy oraz uzyskać odszkodowanie lub przywrócenie do pracy.

 • Danuta Grzywacz

  Pracuję w firmie prawie cztery lata w grudniu kończy się mi umoea na czas określony,jest to druga umowa pierwsza była na okres ptubny,czy jesyem zatrudniona od tego roku na stałe?

 • Wojciech Chmurak

  Witam Panią, umowa o pracę zawarta na okres próbny nie podlega wliczeniu do limitu umów na czas określony. W konsekwencji Pani umowa nie jest umową na stałe z tego powodu, z tym, że jeżeli Pani umowa na czas określony została zawarta na okres ponad 3 lat to możliwym jest uznanie, że jej zawarcie stanowiło obejście przepisów o umowach o pracę na czas nieokreślony i Pani ma faktycznie umowę na stałe – to zależy jednak od konkretnych okoliczności Pani sprawy.

 • KASIA

  Mam pytanie dotyczące mojej umowy o pracę. W Marcu 2012r. otrzymałam umowę o pracę na okres próbny, która trwała 3 mc (do konca Maja) od 1 czerwca 2012r. otrzymałam umowę o pracę na okres 36 miesięcy więc trwa do konca czerwca 2015r. Moje pytanie brzmi czy kolejna umowa musi być na czas nieokreślony ? lub nie przedłużenie umowy z koncem czerwca 2015 z dnia na dzien bez podania przyczyny?

 • Wojciech Chmurak

  Witam Panią. Umowa na okres próbny nie podlega wliczeniu do limitu umów na czas określony, a więc Pani umowa na czas określony jest pierwszą z limitu umów o pracę zawieranych na czas określony. Można zastanowić się czy przedmiotowa umowa nie jest zbyt długa i faktycznie nie stanowi umowy na czas nieokreślony – jednakże w mojej ocenie większość składów Sądów pracy nie przyjmie niestety takiego stanowiska. Pracodawca nie jest zobowiązany zawrzeć z Panią kolejnej umowy, a z upływem okresu jej trwania umowa wygaśnie.

  • KASIA

   a czy jezeli pracodawca nie będzie chcial dalej ze mna wspolpracowac? to wystarczy ze mnie poinformuje ostatniego dnia umowy czy obowiazuje okres wypowiedzenia?

   • Wojciech Chmurak

    Umowa o pracę rozwiąże się automatycznie z upływem okresu jej trwania. Pracodawca nie jest zobowiązany ani do poinformowania o tym, że umowa wygasła ani nie stosuje się w takim przypadku okresu wypowiedzenia.

 • Paulina

  chciałabym się dowiedzieć czy te przepisy dotyczą także pracowników już zatrudnionych czy tylko takich, którzy dopiero rozpoczynają pracę u konkretnego (nowego) pracodawcy?
  Mój przypadek jest następujący: w grudniu 2015 kończy się moja pierwsza umowa na czas określony, zawarta na okres 36 miesięcy. Czy w przypadku przedłużania umowy z tym pracodawcą mogę jeszcze otrzymać umowę na czas określony (np na kolejne 36 miesięcy) czy pracodawca będzie miał już obowiązek zawarcia ze mną umowy na czas nieokreślony?

 • Wojciech Chmurak

  Witam, zgodnie z założeniami nowelizacji do umów trwających w chwili wejścia w życie ustawy stosować się będzie co do zasady nowe przepisy w zakresie czasu trwania umów oraz ich liczby. Z tym, że limit 33 miesięcy będzie liczony od dnia wejścia w życie ustawy – co w Pani przypadku nie będzie niestety korzystne. Nie wykluczone jest jednak, że w toku prac legislacyjnych przepisy przejściowe ulegną zmianie, co wpłynie na Pani sytuację.

  • Paulina

   Dziękuję za odpowiedź.
   Oznacza to więc, że jeśli ustawa wejdzie w życie przed grudniem 2015 roku to max czas trwania umowy na czas określony to w moim przypadku 33 miesiące? Rzeczywiście, nie jest to zbyt korzytne dla pracowników w mojej sytuacji.
   Jaki jest realny czas, kiedy ustawa wejdzie w życie? i czy realnie są szanse na zmianę przepisów przejściowych?

   • Wojciech Chmurak

    Niestety. Odnośnie realności zmiany przepisów przejściowych, bardzo ciężko się wypowiedzieć ale zdarza się, że w komisjach dokonywane są zmiany w szczególności, gdy dane przepisy znacząco wpływają na wielu obywateli. Wszystkie źródła internetowe wskazują, że ma to nastąpić w 2015 r. Powstaje jednak pytanie czy nastąpi to przed czy po wyborach – myślę, że w chwili obecnej nikt tak naprawdę nie zna odpowiedzi na to pytanie.

 • maja

  Witam, na jaki okres (najdłuższy) mogę napisać umowę z pracownikiem przy “umowie o prace na czas określony” w 2015r.

  • kamila

   Jestem nauczycielką ,pracuje na pół etatu ,na umowach na czas określony od 2012 roku , czy obecna umowa przekształci się automatycznie na czas nieokreślony .

   • Wojciech Chmurak

    Witam, odpowiedź na Pani pytanie zależy w szczególności od tego w jakiej szkole/przedszkolu Pani uczy. Ponadto, proszę o wskazanie ile tych umów zostało zawartych?

 • Wojciech Chmurak

  Witam, przepisy kodeksu pracy nie regulują maksymalnego okresu na który umowa o pracę może zostać zawarta. Wymienione zależy od okoliczności konkretnego przypadku – w szczególności od tego czy istnieją szczególne warunki do tego by zawrzeć umowę o pracę na dłuższy czas określony (np. w związku z zawarciem przez pracodawcę kontraktu z kontahentem na wykonywanie danych usług przez 6 lat). Jeżeli szczególnych okoliczności brak, to zgodnie z obserwowaną przeze mnie linią orzeczniczą jest to około 31 miesięcy.

 • Kasia

  Dzień dobry Panie Wojciechu Mam pytanie, będę wdzięczna za odpowiedź
  W marcu 2015 po kilku wstępnych rozmowach, dniu próbnym pracodawca zaproponował mi umowę na czas określony do połowy czerwca 2015. Mimo braku wcześniejszych informacji pracodawca na umowie wpisał inną kwotę niż ustalaliśmy, reszta ma być rozliczana w ramach delegacji. Rozmowa ostatecznie potoczyła się tak że mimo, iż nie zgadzam się z takim rozwiązaniem, jestem zwolenniczką faktycznej stawki na umowie, umowę tę podpisałam, moja aktualna sytuacja finansowa plus “dar przekonywania” drugiej strony nie pozwoliły mi zachować czujności (niestety). Aktualnie po przemyśleniu aspektu składek emerytalnych opłacanych od mniejszej kwoty, wysokości wypłaty w sytuacji kiedy w wyniku choroby będę na zwolnieniu czyli nie będę miała delegacji, podobnie w trakcie urlopu wypoczynkowego – cała sytuacja w której się znalazłam bardzo mi sie nie podoba.
  Jeśli w takiej sytuacji chciałabym odstąpić od umowy/wypowiedzieć ją jak ta sytuacja musiałaby prawnie wyglądać? Wiem, że podpisując umowę zgodziłam się na zawarte na niej warunki Czy tutaj będzie mnie obowiązywał 2 tygodniowy okres wypowiedzenia?
  Dziekuje i pozdrawiam

  • Wojciech Chmurak

   Witam Pani Kasiu. Niestety nie może Pani wypowiedzieć tej umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Umowa ta jest bowiem zawarta na czas określony krótszy niż 6 miesięcy co powoduje, że nie można zawrzeć w niej klauzuli o możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia. Jest to o tyle kuriozalne, że standardowo umowy na czas określony zawiera się na okres ponad 6 miesięcy i wpisuje klauzulę o możliwości jej wypowiedzenia. Z drugiej zaś strony, pracodaca też nie może tej umowy wypowiedzieć. Pytanie czy Pani ma na pewno umowę na czas określony? Może zawarła Pani umowę na okres próbny? Jedyną możliwością rozwiązania takiej umowy (oczywiście oprócz porozumienia stron) jest rozwiązanie umowy przez pracownika z winy pracodawcy np. gdy pracodawca stosuje mobbing, nie wypłaca wynagrodzenia za pracę. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa o pracę rozwiązuje się, z tym, że jeżeli rozwiązanie umowy przez pracownika było nieuzasadnione to pracodawca przysługuje prawo do odszkodowania za okres wypowiedzenia. W przypadku umowy na czas określony, odszkodowanie będzie równe Pani wynagrodzeniu za dwa tygodnie pracy – tym więc Pani ,,ryzykuje”. Tym nie mniej z doświadczenia widzę, że dość często jakieś ciężkie zawinienie ze strony pracodawcy można znaleźć.

   • Kasia

    Panie Wojtku dziękuje bardzo za odpowiedź. Ma Pan racje – jest to umowa na czas próbny zawarta na dany okres na podstawie art.29 p.1.
    Czy w związku z powyższy sytuacja z powiedzeniem będzie wyglądała inaczej?

    • Wojciech Chmurak

     Pani Kasiu, taka umowa może zostać wypowiedziana i nie musi być zapisu w umowie o pracę takiej możliwości. Jeżeli umowa zawarta jest na okres 3 miesięcy to okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie jeśli zaś Pani nie ma tych pełnych 3 miesięcy to tydzień. I tu ważna rzecz, okres wypowiedzenia kończy się z sobotą.

     • Kasia

      Dziękuje Panie Wojciechu za wszystkie informacje Pozdrawiam

     • Wojciech Chmurak

      Proszę bardzo. Zachęcam do obserwowania bloga.

 • Jan

  Panie Wojciechu,

  Mam pytanie dotyczące zasadności wykorzystywania przez pracowców obecnych przepisów, mówiących o o 1 miesięczniej przerwie mnie umowami na czas określony. W moim przypadku po 2 umowach na czas określony, pracodawca wykorzystał remont miejsca pracy. Dopiero po końcu remontu (trwał więcej niż 1 miesiąc), podpisał następną umowe na czas nieokreślony. Dodam, że drugi pracownik (który miał w tym czasie umowe) został odelegowany do innego zakładu pracy (inna miejscowość) na czas trwania remontu. Po 3 umowie na czas określony pracodawca podpisał (już bez przerwy) nastepną na czas określony. Czy są jakiekolwiek podstawy (szanse) żeby uznać, umowę podpisaną na czas określony po remoncie jako umowę na czas nieokreślony? (w sądzie jak rozumiem?)
  Będe wdzięczny za odpowiedź.

  • Wojciech Chmurak

   Panie Janie, jak rozumiem po tym remoncie podpisano z Panem umowę na czas określony. W przypadku, gdy pomiędzy rozwiązanem się Pana drugiej umowy na czas określony, a nawiązaniem kolejnej po remoncie upłynęło 31 dni (i nie miał Pan zawartej żadnej innej umowy z pracodawcą, a może miał Pan zlecenie?) to niestety kolejna umowa może być na czas określony. Szans w tym zakresie więc nie ma. Tym nie mniej, jeżeli inny pracownik zajmował takie samo stanowisko jak Pan i np. on dostał umowę na czas nieokreślony, a Pan nie to można się zastanowić nad roszczeniem z tytułu dyskryminacji.

 • Renata Witowska Hołownia

  Witam Panie Wojciechu

  Mam pytanie dotyczące wykorzystania przez mojego pracodawcę przepisów … Pracuje w firmie od 15.03.1999r w miedzy czasie zaszłam w ciążę ( chorobowe , macierzyńskie i okres urlopu wychowawczego do końca trwania mojej umowy ) rozwiązanie umowy nastąpiło 31.12.2000 r .. Przeszłam na zasiłek dla bezrobotnych , który wykorzystałam i w Październiku 2001r wróciłam ponownie do tej samej firmy w której pracuję do dnia dzisiejszego .. Od tego czasu trwa kombinacja z moimi umowami o pracę tzn . likwidacja ostatniej umowy i przedłużanie o kolejny czas na czas określony .. Moja ostatnia umowa brzmi : 2004-08-01 do 2016-05-31 . Czy umowa na czas określony może mieć taką rozpiętość czasową ?
  W dniu dzisiejszym dostałam wypowiedzenie umowy z dn. 31.07.2004r ( 2-tygodniowe wypowiedzenie , o którym jest mowa w zawieranej umowie ) .. Okres wypowiedzenie do 25-04-2015 . Wykorzystałam 10 dni bieżącego urlopu .
  Czy pracodawca jest na prawie ?
  Czy w drodze sądowej mogę liczyć na udowodnienie omijanie praw przez pracodawcę ?

 • Renata Witowska Hołownia

  Czy bez drogi sądowej mogę mojemu pracodawcy zarzucić nieprawidłowości ?

 • Renata Witowska Hołownia

  Proszę o odpowiedź na adres mailowy renata.holownia@vp.pl
  Z góry dziękuje i pozdrawiam
  Renata Hołownia

 • Wojciech Chmurak

  Witam Pani Renato, w mojej ocenie tak długa umowa o pracę stanowi faktycznie umowę na czas nieokreślony, chyba, że istnieją jakieś szczególne okoliczności uzasadniające zawarcie umowy o pracę na tak długi czas określony. Nie może Pani wzruszyć wypowiedzenia umowy w inny sposób niż poprzez odwołanie się od niego do Sądu pracy.

 • Ania

  Pracuję na 2 umowie na czas określony 1- 33 miesiące 2 – 33 miesiące. Jak to się bedzię miało w sytuacji kiedy zmiany wejdą w życie?

 • Wojciech Chmurak

  Witam, to zależy od tego kiedy zmiany wejdą dokładnie w życie. Zachęcam Panią do opisania w mailu jak dokładnie przedstawiają się Pani okresy zatrudnienia (z podaniem dat).

 • Asia

  A czy wiadomo kiedy te przepisy wejdą w życie?

 • Wojciech Chmurak

  Witam Pani Joanno, jeszcze nie wiadomo kiedy przepisy wejdą w życie. Zachęcam do śledzenia bloga, gdy będą jakieś nowe informacje w tym zakresie na pewno będę o tym pisał.

 • Beata

  Witam, mam pytanie czy istnieje określony czas z jakim pracodawca musi przekazać informacje o nie przedłużaniu umowy o prace na okreslony przed jej wygaśnięciem?

 • Wojciech Chmurak

  Witam Pani Beato, niestety brak jest przepisu prawa, który nakazywałby takie działanie pracodawcy.

 • NIKA

  WITAM MAM PYTANIE . MAM UMOWE NA CZAS NIEOKREŚLONY ZOSTAŁA ZAWARTA ZE MNA W 2012 ROKU . PRACODAWCA CHCE TERAZ ZMIENIĆ WARUNKI PRACY , TO ZNACZY ZE ZMAINY PODSTWOWOEJ (PON-PT OD 7.00- 14.35) NA ZMIANY NOCNE ŚWIĘTA , SOBOTY I NIEDZIELE . CZY JAK SIE NIE ZGODZĘ NA TE WARUNKI MA PRAWO ZWOLNIĆ MNIE DYSCYPLINARNIE ?

 • Wojciech Chmurak

  Witam. Czas pracy co do zasady nie jest objęty postanowieniami umowy o pracę w konsekwencji pracodawca może co do zasady dowolnie go zmieniać – w przypadku większych zakładów pracy (co najmniej 20 pracowników) wymaga to dodatkowo zmiany regulaminu pracy, w przypadku mniejszych zakładów pracy pracodawca po prostu zmienia obwieszczenie o czasie pracy. Z zadanego pytania wynika jednak, że pracodawca chce powierzyć pracownikowi pracę w tzw. systemie pracy weekendowej tj. praca jest świadczona wyłącznie w pt, sb i nd. Taki system może być jednak stosowany wyłącznie na wniosek pracownika. Pracownik nie jest zmuszony do składania takiego wniosku i brak złożenia takiego wniosku przez pracownika nie może stanowić podstawy dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Zachęcam jednak do doprecyzowania stanu faktycznego.

 • Łukasz Oleksa

  Witam mam pytanie , jesli w kwietniu tego roku z pracodawca podpisałem umowę na czas określony na 15 lat bo taka praktyka jest w zakladzie to czy teraz pracodawca musi aneks wprowadzić do umowy? Czy umowa w takiej formie zostaje? Dziekuje za odpowiedz

 • Wojciech Chmurak

  Witam Panie Łukaszu, w takim przypadku umowa jest zawarta faktycznie na czas nieokreślony, chyba, że są szczególne powody uzasadniające obiektywnie zawarcie umowy na tak długi okres czasu.

  • Łukasz Oleksa

   Nie ma żadnych obiektywnych powodów, czyli w założeniu dopiero w 2032 roku kolejna umowa nie mogłaby byc dłuższa niż 33 miesiące ? Dobrze to rozumiem?

   • Wojciech Chmurak

    Umowa zawarta na czas określony 15 lat jest więc w takim przypadku umową zawartą na czas nieokreślony.

    • Łukasz Oleksa

     Czyli po 6 miesiącach przysługuje mi miesięczne wypowiedzenie, a po 3 latach 3 miesięczne? Dziekuje za wszystkie odpowiedzi.

     • Wojciech Chmurak

      Po wejściu w życie nowelizacji taki będzie okres wypowiedzenia przy umowach na czas określony. Jednakże od przepisów przejściowych będzie zależało czy w/w będzie miało zastosowanie do obecnie trwających umów o pracę.