Podwyższenie emerytury dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

podwyzszenie emerytury przeliczenie 300x200 - Podwyższenie emerytury dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

Wskutek złożonego przez ubezpieczonego wniosku przyznawana jest mu emerytura – nie zawsze jednak musi być ona stale w tej samej wysokości. Istnieje możliwość podwyższenia emerytury, w zależności od okoliczności nawet o kilkaset złotych.

Mechanizmów podwyższenia emerytury jest kilka, jednym z nich jest przeliczenie emerytury w związku z pozostawianiem nadal w ubezpieczeniach emerytalnym i rentowych (obowiązkowych lub dobrowolnych) przy spełnieniu dalszych warunków, w szczególności urodzenia się przed 1 stycznia 1949 r.

Przeliczenie emerytury ma służyć promowaniu osób, które po osiągnięciu wieku emerytalnego nadal, w szczególności wykonują pracę na podstawie umowy o pracę lub w przedmiocie świadczenia usługi. Przeliczenie emerytury w takim przypadku następuje na zasadach określonych w art. 26 ustawy o emeryturach i rentach z FUS i jeżeli to przeliczenie okaże się korzystniejsze dla ubezpieczonego niż przeliczenie na podstawie art. 53 w/w ustawy, możliwym jest uzyskanie podwyższenia emerytury. Możliwym jest więc podwyższenie emerytury dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.

W przypadku, gdyby zainteresował cię temat artykułu zachęcam do kontaktu.