Pracownik nie musi realizować planów sprzedażowych pracodawcy? – ryzyko działalności gospodarczej ponosi pracodawca.

radca prawny szczecin porady prawne skladki zus odzyskanie pozew o zaplate skuteczny prawnik 300x199 - Pracownik nie musi realizować planów sprzedażowych pracodawcy? – ryzyko działalności gospodarczej ponosi pracodawca.

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia dzisiejszego (22.04.2016 r.) sygn. akt: VI Pa 25/16 zmienił na korzyść mojej klientki wyrok Sądu I instancji, wskazując w szczególności zgodnie z twierdzeniami apelacji, że ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej spoczywa na pracodawcy, a więc brak realizacji planów sprzedażowych (co można odnieść do innych z góry określonych efektów pracy) sam w sobie nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę. Jakim dokładnie zagadnieniem prawnym zajmował się Sąd, o tym w niniejszym poście.

Przede wszystkim należy wskazać, że pracodawca może co do zasady zwolnić pracownika, który nie osiąga zadowalającej efektywności w wykonywaniu pracy. Pracodawca ponosi bowiem ryzyko ekonomiczne swej działalności i ma prawo dobrać sobie takich pracowników, który odpowiednio będzie w stanie zrealizować postawione mu cele. Pracodawca w szczególności nie jest zobowiązany do zatrudniania nieefektywnego pracownika.

Jednakże wypowiedzenie umowy o pracę z takiej przyczyny należy odpowiednio sformułować i musi być ono uzasadnione – sama przyczyna ,,nierealizowanie planów sprzedażowych” nie stanowi uzasadnienia dla wypowiedzenia umowy o pracę.

Realizacja takich planów może bowiem przebiegać różnie w zależności od różnych czynników i okoliczności niezależnych od pracownika np. w zależności od koniunktury na rynku, w zależności od instrumentów udostępnionych pracownikowi przez pracodawcę, a nawet w zależności od tego czy w danym okresie pracodawca stosował zintensyfikowaną kampanię reklamową czy też nie.

Pracodawca może zasadnie wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi nawet, gdy nie realizuje on założonych przez pracodawcę planów bez swego zawinienia, niestaranności ani niesumienności pracowniczej, jeżeli pracownik ten w porównaniu do innych pracowników cele te znacznie gorzej realizuje. Jednakże czym innym jest prawo doboru odpowiedniej kadry, a czym innym przerzucanie na pracownika ryzyka prowadzonej działalności. Każdorazowo więc dane oświadczenie o wypowiedzeniu należy dokładnie analizować i dokonując wypowiedzenia z powodu ,,nieefektywności” pracownika należy zachowywać daleko idącą ostrożność.

W tym miejscu warto wskazać, że złożenie odpowiednio sformułowanej apelacji może doprowadzić do pozytywnego rozstrzygnięcia w sprawie, a otrzymując oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę dobrze jest udać się do prawnika by zobaczyć czy w danej sprawie oświadczenie o wypowiedzeniu jest zasadne – w sądzie można bowiem ,,zyskać” albo przywrócenie do pracy albo odszkodowanie, którego wartość – zapewniam Państwa – od kilkudziesięciu do kilkuset razy przekracza honorarium za poradę prawną.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności w zakresie odwołania od wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, odwołania od decyzji ZUS lub KRUS, zachęcam do kontaktu.