Zawał serca, a odszkodowanie za wypadek przy pracy?

wypadek przy pracy odszkodowanie 201x300 - Zawał serca, a odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Osoby, które miały nieszczęście ulec wypadkowi przy pracy wiedzą jak istotnym jest uznanie danego zdarzenia za wypadek przy pracy. Przedmiotowe ma bowiem znaczenie dla otrzymywania przez pracownika świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego, w szczególności zaś jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy. Jak natomiast przedstawia się uznanie zdarzenia za wypadek przy pracy w przypadku zawału serca pracownika? Odpowiem na to pytanie na przykładzie hipotetycznego Pana Jana – montera.

Jednym słowem jeszcze o świadczeniach – uprawnieni często nie wiedzą o tym, że z tytułu wypadku przy pracy mogą dochodzić również uzupełniających roszczeń cywilnych od pracodawcy, nieraz idących w dziesiątki tysięcy złotych. Wymienione zależy jednak od okoliczności wypadku.

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć (pozostające oczywiście w związku z pracą).

Przyjmujemy, że Pan Jan człowiek 40 letni wykonuje pracę montera. Rozpoczyna wykonywanie swoich obowiązków w zwyczajowy sposób, zjawia się na miejscu pracy i rozpoczyna czynności monterskie. W trakcie ich wykonywania ulega zawałowi serca.

Takie zdarzenie nie będzie wypadkiem przy pracy, gdyż zawał serca nie jest przyczyną zewnętrzną, lecz pochodzi on ,,z wnętrza organizmu” pracownika, a nie wystąpiły czynniki zewnętrzne, które ów zawał by wywołały.

Teraz przyjmijmy, że Pan Jan zjawia się w pracy i dostaje burę od swojego majstra, który w krótkich żołnierskich słowach mówi mu co myśli o jego pracy. Z podniesionym ciśnieniem pracownik wykonuje czynności monterskie i dostaje zawału serca.

Wymienione w pewnych okolicznościach mogłoby uznać za wypadek przy pracy, tym nie mniej co do zasady przy pracy montera, dość ostry język nie jest czymś nadzwyczajnym. Stres psychiczny związany z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, który przeciętny organizm ludzki jest w stanie znieść bez istotnego uszczerbku dla zdrowia, nie jest przyczyną zewnętrzną zdarzenia. Istotnym jest to czy warunki pracy pracownika odbiegały w jakiś sposób (i w jaki) od normy.

Kolejna sytuacja. Pan Jan przychodzi do pracy ale po godzinie pracy rozpoczyna się burza. Prace powinny zostać wstrzymane ale majster nakazuje pracować dalej, gdyż termin zlecenia goni. Pan Jan pracuje w silnym stresie w związku z wymienionym, gdyż obawia się, że np. spadnie z rusztowania przez ten deszcz. Po zejściu z rusztowania dostaje ataku serca.

Taką sytuację uznałbym za wypadek przy pracy, gdyż wystąpiła zewnętrzna przyczyna w postaci nietypowych warunków pracy, która wpłynęła na powstanie zawału serca u pracownika.

Pan Jan otrzymał od pracodawcy polecenie pojechania do innej miejscowości. Na drodze panował duży ruch, w trkacie jazdy zaczął padać śnieg, pracownik był zestresowany, gdyż musiał przybyć terminowo inaczej pracodawcy naliczone miały zostać znaczne kary umowne. W trakcie jazdy zajechała mu drogę ciężarówka, Pan Jan po tym fakcie poczuł ukłucie w sercu i nastąpił atak serca. Pracownik odniósł uraz.

Powyższe należy uznać za wypadek przy pracy, gdyż liczne, negatywne czynniki zewnętrzne wpłynęły na powstanie u pracownika ataku serca.

W tym miejscu warto również zauważyć, że nazbyt intensywne wykonywanie obowiązków pracowniczych skutkujące zawałem serca w pewnych okolicznościach może zostać uznane za wypadek przy pracy. Ważne jest by każdorazowo ocenić okoliczności wypadku – często również wydaje się, że dane zdarzenie nie jest wypadkiem przy pracy ale po zbadaniu wszystkich mające miejsce czynników jednakże należy stwierdzić, że jest to wypadek przy pracy. Często następuje to dopiero po wniesieniu pozwu o sprostowanie protokołu powypadkowego (co ma wpływ na przyjęcie, że pracownikowi przysługuje odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy). Podkreślić również należy, że orzecznictwo Sądu Najwyższego w przedmiotowym zakresie cały czas się rozwija i daną sprawę należy analizować w oparciu o przedmiotowe wyroki.

W przypadku, gdyby zainteresował Ciebie temat artykułu lub masz podobny ,,problem” zachęcam do kontaktu.