Dlaczego kolejarze, mechanicy, nauczyciele (i parę innych grup zawodowych) nie mają, choć mogą mieć wyższą emeryturę?

odwolanie od decyzji zus krus radca prawny emerytura warunki szczegolne sad ubezpieczen 300x200 - Dlaczego kolejarze, mechanicy, nauczyciele (i parę innych grup zawodowych) nie mają, choć mogą mieć wyższą emeryturę?

Częstokroć z powodu braku znajomości przepisów prawa, i swoich uprawnień, a także wobec braku informacji ze strony ZUS (mimo obowiązku informowania obywateli o przepisach prawa, zgodnie z obowiązkami z kpa).  Uprawnieni mogą podwyższyć swoją emeryturę nawet o kilkaset złotych, z tym, że zwiększenie nie jest dokonywane wstecznie i zachodzi konieczność złożenia w tym zakresie wniosku do ZUS. Więcej szczegółów w niniejszym poście…

Prawo do uzyskania rekompensaty mają osoby urodzone po 1948 roku, które przed 1 stycznia 2009 roku wykonywały przez co najmniej 15 lat pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2008 roku, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. Osoby te mogą składając wniosek o emeryturę wnosić o uwzględnienie rekompensaty, dość często jednak tego nie robią, a ZUS nie poucza o przedmiotowym prawie.

Pozostaje więc złożenie wniosku w tym zakresie.

Wśród w/w osób są w szczególności kierowcy, pracownicy zakładów chemicznych, kolejarze.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z zakresu odwołania od decyzji KRUS, ZUS, od umowy o pracę, w zakresie asysty przy czynnościach kontrolnych itp. zachęcam do kontaktu.