Jakie rodzaje prac dają prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

wczesniejsza emerytura warunki szczegolne odwolanie od decyzji zus adwokat skuteczny prawnik szczecin stargard gryfino 300x200 - Jakie rodzaje prac dają prawo do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych?

Wyrokiem z dnia wczorajszego (20.12.2017 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 357/17) zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS i przyznał mu prawo do emerytury. Jedną z istotnych kwestii było zakwalifikowanie danego okresu pracy – jak to w tych sprawach bywa – do okresu pracy w warunkach szczególnych, przy tym wymienione nie wynikało z dokumentacji pracowniczej …

Rodzaje prac w szczególnych warunkach, których wykonywanie uprawnia do niższego wieku emerytalnego, określone zostały w załączniku A i B do WiekEmerR. Wskazanie tych prac nastąpiło w różny sposób – albo w drodze wymienienia konkretnych stanowisk pracy (np. prace kominiarzy) albo przez nazwanie konkretnych rodzajów pracy (np. praca przy obróbce surowców włókienniczych i ich przędzenie) – w określonych branżach.

Wykaz prac dostępny jest między innymi na stronie zus – wykaz prac w warunkach szczególnych.

 

Należy wskazać, że wykaz ów niejako precyzowany jest w orzecznictwie poprzez podciągnięcie określonych stanów faktycznych i czynności w ramach prac wykonywanych do danego rodzaju pracy.

Podkreślenia przy tym wymaga, że znaczenie ma nie nazwa stanowiska ale faktycznie wykonywane czynności. Podkreślenia wymaga także, że to na ubezpieczonym spoczywa obowiązek wykazania tych okoliczności, w szczególności za pomocą zeznań świadków, zaś jego bierność w tym zakresie może powodować dla niego negatywne skutki prawne.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić przygotowanie odwołania od decyzji ZUS, prowadzenie postępowania sądowego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Pracy lub też chciał zlecić sprawę/uzyskać poradę w sprawie z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, zachęcam do kontaktu.