Wcześniejsza emerytura za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym? – ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

 

zus praca w warunkach szczegolnych szczecin radca prawny alimenty adwokat radca prawny szczecin porady prawne szczecin 300x200 - Wcześniejsza emerytura za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym? – ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

Podwyższenie emerytury za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym – takim zagadnieniem, które ma znaczenie również dla prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, oraz emerytury pomostowej rozpatrywał Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 4 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy przyjął, że….

Za pracę w warunkach szczególnych można uznać pracę polegające na stałym korzystaniu i wprowadzaniu/sprawdzaniu danych na dwóch monitorach ekranowych.

1. TREŚĆ WYROKU SĄDU NAJWYŻSZEGO

Jak wskazał Sąd Najwyższy Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wyroku z dnia 4 czerwca 2019 r., sygn. akt: III UK 150/18

pracę przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych, w warunkach szczególnego obciążenia narządu wzroku i konieczności precyzyjnego widzenia należy uznać za spełniającą kryteria kwalifikacyjne pracy w szczególnych warunkach, wymienionej pod pozycją 5 działu XIV wykazu A stanowiącego załącznik do rozporządzenia w sprawie wieku emerytalnego.

2. JAKIE DLA CIEBIE MA ZNACZENIE WYROK?

Przedmiotowe ma doniosłe znaczenie dla wielu ubezpieczonych wykonujących tego rodzaju pracę, gdyż jak wyjaśnił Sąd Najwyższy rozporządzenie ,,nie ma na uwadze samego posługiwania się komputerem w pracy, lecz pracę szczególnie obciążającą narząd wzroku i wymagającą precyzyjnego widzenia przy obsłudze elektronicznych monitorów ekranowych.”

W praktyce jeśli pracowałeś przy monitorze ekranowym w latach 90., lub nawet 2000 to bardzo możliwe, że znajdujesz się w sytuacji podobnej do ubezpieczonej, która uzyskała korzystne rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym sytuacji – i pracowałeś przed takim samym lub zbliżonym monitorem, oraz w zbliżonych warunkach pracy.

 

Przy tym warto zauważyć, że ZUS zapewne trzymać się będzie interpretacji przyjętej przez siebie w skardze kasacyjnej, a więc uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia wymagać będzie zapewne wniesienia odwołania od decyzji ZUS do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jeśli interesuje Cię tematyka prawa do wcześniejszej emerytur lub emerytury pomostowej zachęcam do zapoznania się moimi zachęcam również do zapoznania się z innymi moimi postami napisanymi przeze mnie głównie wyroków wydawanych w sprawach, które prowadziłem przed Sądem Okręgowym w Szczecinie VI Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, oraz Sądem Apelacyjnym w Szczecinie III Wydziałem Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, oraz Sądem Najwyższym.

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).