30 dni zamiast 7 i 14 na odwołanie od zwolnienia do Sądu pracy?

odwolanie od decyzji zus krus szczecin radca prawny adwokat sprawa sadowa chmurak wojciech 300x200 - 30 dni zamiast 7 i 14 na odwołanie od zwolnienia do Sądu pracy?

Dotychczasowe terminy na złożenie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę wynoszą odpowiednio 7 i 14 dni. Niewątpliwie terminy te można uznać za bardzo krótkie, pojawia się jednak dobra zmiana w tym zakresie…

8 czerwca odbyło się pierwsze czytanie projektu zmiany przepisów w tym zakresie.

Proponowane jest wydłużenie obydwu terminów do 30 dni, i istnieją duże szanse, że projekt zostanie przyjęty.

I bardzo dobrze.

W doktrynie już od dłuższego czasu wskazuje się, że terminy te są zbyt krótkie. Należy pamiętać, że przygotowanie pozwu zawsze trwa, a jego prawidłowe sporządzenie rzutuje na szybkość postępowania sądowego, a na tym pracownikowi zazwyczaj zależy. Będzie to miało jednak i negatywne zapewne konsekwencje, gdyż może wpłynąć na interpretację przepisów o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania.

Zapewne, też w toku negocjacji stron stosunku pracy ustalony zostanie odmienny niż 30 dniowy termin na odwołanie do Sądu pracy. W mojej ocenie będzie to termin 14 dniowy, nie byłoby źle. 14 dni to zgodnie z moją obserwacją termin, który umożliwia znalezienie pomocy prawnej, a także daje odpowiedni czas na przygotowanie pozwu.

Miejmy więc nadzieję, że zmiana wejdzie w życie.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie (odpłatnej) lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS, zachęcam do kontaktu.