Dobre wiadomości dla przyszłych emerytów i rencistów – ZUS doliczy przedawnione składki.

radca prawny szczecin porady prawne odszkodowanie prawo rodzinne 300x200 - Dobre wiadomości dla przyszłych emerytów i rencistów – ZUS doliczy przedawnione składki.

Nasz staż ubezpieczeniowy ma wpływ na prawo do renty lub emerytury, jak bardzo przydają się wszystkie okresy ubezpieczenia wiedzą wszyscy, którzy walczyli z ZUS o uznanie ich okresów pracy za wliczane do stażu pracy. Ubezpieczeni otrzymali kolejne narządzenie do skutecznej walki z ZUS, dzięki de facto samemu ZUSowi i Sądowi Najwyższemu…

Zagadnienie przedstawia się do tego czy do stażu pracy należy doliczyć okresy za, które co prawda ubezpieczony wykonywał umowę zlecenia, ale pracodawca nie odprowadzał za ten okres składek i nadto składki te uległy już przedawnieniu.

ZUS przy okazji wydania decyzji o podleganiu pod ubezpieczenia społeczne zleceniodawcy uznał, że to czy składki za dany okres uległy przedawnieniu, czy też nie, nie ma wpływu na podleganie pod ubezpieczenie.

Nie zgodził się z tym pracodawca, wymienione w mojej ocenie było o tyle dla niego kłopotliwe, gdyż łączyło się z koniecznością dokonania korekty dokumentów, a bardzo możliwe, że ze względu na upływ czasu ,,techniczne” wykonanie wymienionego było bardzo utrudnione.

Sąd Najwyższy w związku z powyższym zagadnieniem otrzymał pytanie od Sądu Apelacyjnego i uznał, że dopuszczalne jest ustalenie w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podlegania ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu osoby wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia w sytuacji, gdy należności z tytułu składek na te ubezpieczenia uległy przedawnieniu przed wydaniem decyzji.

Rozstrzygnięcie to w mojej ocenie jest w pełni słuszne, i winno znaleźć odpowiednie zastosowanie również w zakresie innych podstaw ubezpieczenia. Ubezpieczonego de facto nie powinno bowiem interesować czy zleceniodawca ze swych obowiązków się wywiązuje, gdyż to ZUS instytucja ogromna i posiadająca zarówno wyspecjalizowane (w założeniu czasami) służby i środki zarówno prawne jak i finansowe.

W tym miejscu jedno przemyślenie na marginesie – podchodźcie Państwo z ostrożnością do porad (de facto porad prawnych) udzielanych przez pracowników ZUS. Nie jest to jakaś złośliwość z mojej strony, gdyż ZUS niewątpliwie zatrudnia czasami całkiem mądre osoby, jednakże dość często mam kontakt z ludźmi, którzy mając już negatywne rozstrzygnięcie ZUS proszę o pomoc, wskazując ,,myśleliśmy, że wszystko będzie dobrze, Pani/Pan z ZUS powiedział nam, że mamy tak zrobić i będzie w porządku”.

Wracając do merytoryki te trafne rozstrzygnięcie SN to uchwała z dnia 9.06.2016 r., III UZP 8/16.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie (odpłatnej) lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS, zachęcam do kontaktu.