Czy bez zaświadczenia lekarskiego możesz otrzymać zasiłek chorobowy?

powrot do pracy badania lekarskie radca prawny szczecin prawo pracy 300x200 - Czy bez zaświadczenia lekarskiego możesz otrzymać zasiłek chorobowy?

Dość często ZUS odmawia prawa do zasiłku chorobowego wskazując, że zaświadczenie lekarskie zostało wydane wadliwie (i tak faktycznie było), jak również niejako ,,z automatu” brak zaświadczenia lekarskiego równa się w ocenie ZUS braku prawa do zasiłku. Jak natomiast wymienione wynika w orzecznictwie sądowym?

Przede wszystkim warunkiem sine qua non jest podleganie przez daną osobę ubezpieczeniu chorobowemu – i tu zdarzają się spory z ZUS, które czasami są możliwe do wygrania.

Zakładając, że podlegamy pod ubezpieczenie chorobowe, mamy do niego prawo po uzyskaniu zgodnego z przepisami prawa zaświadczenia o niezdolności do pracy. Jednakże w przypadku, gdy lekarz wystawi nam błędnie (wadliwie) zaświadczenie o niezdolności do pracy, to ZUS zapewne, mając na uwadze obowiązujące przepisy tyczące się formy wystawiania zaświadczeń w drodze decyzji odmówi nam prawa do zasiłku chorobowego. W takim przypadku, jednak warto powalczyć w sądzie i złożyć odpowiednio uargumentowane odwołanie od decyzji ZUS.

Istnieje znaczna szansa, że Sąd może przychylić się do naszego stanowiska, uargumentowana odpowiednio orzecznictwem i przepisami prawa. Ubezpieczony nie powinien bowiem ponosić negatywnych konsekwencji działań podmiotów i osób trzecich, w tym błędów lekarza. Ubezpieczony zazwyczaj bowiem nie jest w stanie samodzielnie zweryfikować czy dane zaświadczenie lekarskie jest prawidłowe czy też nie. Innymi słowy warto walczyć.

Drugi z przypadków, który może wystąpić to w ogóle brak zaświadczenia lekarskiego za dany okres. Niewątpliwie raczej takie sytuacje nie są zbyt często, tym niemniej jak wskazuje orzecznictwo istotną kwestią jest wykazanie niezdolności do pracy. Przy tym możliwe jest to za pomocą środków dowodowych przewidzianych w kodeksie postępowania cywilnego, które Sąd ocenia w sposób swobodny (acz nie dowolny). Nawet więc w takiej zdaje się beznadziejnej sytuacji, można walczyć w sądzie o należny nam zasiłek chorobowy.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub, też innej sprawie, lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, przygotowanie odwołania od decyzji ZUS, KRUS, od umowy o pracę, lub też innej sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.