Czy osoba współpracująca powinna być oceniana jak pracownik?

osoba wspolpracujaca prawnik szczecin porady prawne zus krus radca prawny odwolanie 1 200x300 - Czy osoba współpracująca powinna być oceniana jak pracownik?

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (5.08.2016 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.. akt: VI U 402/16 uwzględniając złożone odwołanie ustalił, że moja klientka podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczych. Jednym z motywów ustnego uzasadnienia wyroku było…

Odniesienie się do kwestii wysokości składek zadeklarowanych przez ubezpieczonego. W tym zakresie Sąd jak się wydaje podzielił stanowisko SN, że wobec możliwości zadeklarowania składek w granicach prawem przewidzianych nie można czynić zarzutu ubezpieczonemu, że zadeklarował te składki we wskazanej przez siebie wysokości.

Nadto, Sąd wskazał, z czym należy się w pełni zgodzić, że odmiennie ocenia się czynności pracownika, a odmiennie czynności osoby współpracującej.

Przy tym należy wskazać, że to na odwołującym się spoczywa ciężar wykazania, że określone czynności i zadania, a także w jakim zakresie były wykonywane. Oczywistym przy tym jest, że ZUS wydaje negatywną decyzję o przeprowadzeniu postępowania kontrolnego, ustalenia te mogę być jednak jak się okazuje niepełne, albo też nie mające odzwierciedlenia w rzeczywistym stanie rzeczy.

Tym niemniej należy pamiętać o tym, że prawo ubezpieczeń społecznych podobnie jak i inne dziedziny prawa (może za wyjątkiem – ,,w teorii” – przepisów o charakterze stricte administracyjnym) jest dla czuwających, i bez udźwignięcia ciężaru dowodowego, wykazanie swych racji przed Sądem może być niemożliwe.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, lub też innej dziedzinie prawa, albo chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS, KRUS, wypowiedzenia umowy o pracę, lub też innej zachęcam do kontaktu.