Czy zakwaterowanie, telefon i Internet dla pracownika zwolniony jest z podatku?

opodatkowanie diety swiadczenia dla pracownika radca prawny szczecin porady prawne 300x180 - Czy zakwaterowanie, telefon i Internet dla pracownika zwolniony jest z podatku?

Dyrektor Izby Skarbowego w Katowicach uznał, że świadczenia w postaci zakwaterowania, telefonu oraz Internetu, które pracodawca przekazał pracownikowi są opodatkowane i należy pobrać od nich zaliczkę na podatek dochodowych. Stanowisko takie potwierdził WSA, sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który wskazał…

W wyroku z dnia 9 sierpnia 2016 r., sygn.. akt: II FSK 1970/14 Naczelny Sąd Administracyjny przyjął, że świadczenia pracodawcy w postaci zapewnienia:

  1. Bezpłatnego transportu pracowników z Polski do miejsca pacy zagranicą,
  2. Zakwaterowania,
  3. Opłat za media, telefony, internet, posiłki regenracyjne.

Są zwolnione z podatku dochodowego. Sąd wskazał, że nie chodzi o to czy pracownicy uzyskają korzyść z danego świadczenia (gdyż uzyskają), ale to, że wydatki na powyższe cele są ponoszone w interesie pracodawcy.

Wyrok NSA należy ocenić pozytywnie i potwierdza ona stanowisko zajęte w wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn.. akt: K 7/13) w którym Trybunał wskazał jakie zasady i przesłanki powinny być uwzględnianie przy ocenie charakteru danego świadczenia.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, sporządzenie umowy, regulaminu, zachęcam do kontaktu.