Czy pracodawca może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

radca prawny szczecin porada prawna odwolanie od wypowiedzenia dyscyplinarka stargard goleniow skuteczny prawnik prawo pracy zus 300x199 - Czy pracodawca może odwołać zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy?

Zgodnie z art. 36(2) Kodeksu pracy w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Czy pracownik może zostać zobowiązany ponownie do świadczenia pracy?

 

Kwestia ta nie jest jednoznacznie rozstrzygnięta przepisami prawa. Początkowo w orzecznictwie przyjmowano, że odwołanie pracownika z owego zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy jest możliwe, ale wymaga zgody pracownika.

 

Odwołanie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy a urlop wypoczynkowy

Istotne znaczenie ma przedmiotowe podejście do odwołania zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. W okresie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy pracodawca nie może udzielić urlopu wypoczynkowego. Urlop niewykorzystany w dniu rozwiązania umowy o pracę zamienia się w ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W związku z tym pracodawca zobowiązany jest do wypłaty tego ekwiwalentu.

 

Aktualnie w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego, wydaje się, że pracodawca może jednostronnie odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.

 

Takie stanowisko zajął między innymi Sąd Najwyższy w wyroku:

  • Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 5 września 2019 r. III PK 96/18

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 362 KP nie jest czynnością prawną (oświadczeniem woli) w rozumieniu art. 61 § 1 KC, lecz jest realizowane w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy (art. 22 § 1 KP). W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także udzielić mu urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 KP.

 

oraz w

  • postanowieniu Sądu Najwyższego – Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 marca 2019 r. III PK 96/18

Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy z art. 362 KP nie jest czynnością prawną (oświadczeniem woli) w rozumieniu art. 61 § 1 KC i jest realizowane w ramach uprawnień kierowniczych pracodawcy (art. 22 § 1 KP). W konsekwencji pracodawca ma prawo wtórnie zobowiązać pracownika do świadczenia pracy (zgoda zatrudnionego nie jest wymagana), mimo że wcześniej został on z tego obowiązku zwolniony, a także udzielić mu urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 KP.

 

KONTAKT Z KANCELARIĄ – PORADY PRAWNE, PROWADZENIE SPRAW SĄDOWYCH I PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji w ww. zakresie lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury, w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.;
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.;

zapraszam do kontaktu. Zachęcam również do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).