Czy prawo do odprawy przysługuje, gdy pracodawca stworzy nowy etat?

odprawa pieniezna prawnik prawo pracy szczecin radca prawny adwokat 300x200 - Czy prawo do odprawy przysługuje, gdy pracodawca stworzy nowy etat?

Wyrokiem z dnia 23.06.2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku sygn. akt sprawy: IV P 91/16 zasądził na rzecz mojej klientki odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, przy tym w sprawie pojawiło się zagadnienie jak w tytule. Pracodawca bowiem wykazywał, że w miejsce zatrudnionego stworzył nowy etat podpisując z innym pracownikiem porozumienie zmieniające z datą przed wypowiedzeniem umowy o pracę mojej klientce…

Parę jeszcze kwestii o odprawie z tytułu zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników:

  1. Odprawa taka przysługuje, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników.
  2. Odprawa przysługuje w wysokości

a)jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

b) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

c) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Nie więcej jednak niż 27 750 zł wg stanu na rok 2016.

  1. Odprawa przysługuje zarówno w przypadku tzw. zwolnień grupowych, gdy zwalnia się większą liczbę pracowników, jak i gdy pracodawca zwalnia tylko jednego pracownika.
  2. Odprawa przysługuje w przypadku, gdy pracodawca wypowiada umowę o pracę, strony zawierają porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, a także czasami również w przypadku, gdy pracownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie natychmiastowym z winy pracodawcy.

Przechodząc do przedmiotowego wyroku i prawa do odprawy, pracodawca wskazywał, że nie doszło do redukcji etatów, gdyż w miejsce zwolnionego pracownika zatrudnił nowego – co było jednym z wielu argumentów podnoszonych przez pełnomocnika pracodawcy – na dowód czego przedstawiono porozumienie zmieniające umowę o pracę na mocy którego stworzono nowe stanowisko pracy w okresie przed wręczeniem wypowiedzenia umowy o pracę drugiego pracownika.

I zapewne na tym sprawa by się skończyła, gdyby nie moje wnioski dowodowe dzięki, którym udało się wykazać, że ów pracownik nigdy pracy nie podjął. Innymi słowy ,,formalnie” może i etat został stworzony, ale w praktyce nie. W mojej ocenie zachowanie takie należy ocenić jako pozorne. Jeżeli więc zostałeś zwolniony z pracy i nikt na Twoim stanowisku pracy nie podjął, bardzo możliwe, że w sądzie możliwym będzie uzyskanie korzystnego dla Ciebie wyroku.

Powyższe pokazuje tylko, że prawo jest dla czuwających i dość często pracodawcy korzystając z usług kadrowych i prawnych próbują ,,wybronić się” od zapłaty pracownikowi należnego świadczenia.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.