Czy musisz oddać podatek od odprawy/odszkodowania z Programu Dobrowolnych Odejść?

adwokat szczecin prawo pracy odprawa skuteczny prawnik sprawa sadowa 300x200 - Czy musisz oddać podatek od odprawy/odszkodowania z Programu Dobrowolnych Odejść?

Z fiskusem wolimy nie walczyć, ale gdy w grę wchodzą znaczne kwoty warto zastanowić się nad tym jak je uzyskać/odzyskać/nie stracić. Składając dobrze uargumentowany wniosek o interpretację, a w przypadku niekorzystnej interpretacji dobrze przygotowaną skargę do Sądu możemy odzyskać pobrany przez pracodawcę podatek idący nieraz w dziesiątki tysięcy złotych, o czym w niniejszym wpisie.

Interpretacje dotyczące tego czy świadczenia wypłacane z PDO są opodatkowane czy też nie są różne. Nie da się przy tym ukryć, że dla pracodawcy najbezpieczniejszą opcją jest odprowadzenie podatku, następnie niech zaś pracownik zwrotu owych kwot dochodzi.

Sprawa rozbija się o interpretację art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) zgodnie z którym:

Wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, oraz otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.95)), z wyjątkami wskazanymi w przepisie.

Interpretacje wydawane przez urzędy są jednak odmienne, przykładowo:

W Interpretacji Indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 listopada 2015 r. IPPB4/4511-1254/15-2/MS przyjęto, że świadczenie z PDO podlega zwolnieniu.

Odmiennie natomiast Urząd przyjmował w

Interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi3 CZERWCA 2016 R. 1061-IP czy też w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 7 CZERWCA 2016 R. TPB2.4511.194.2016.2.EC.

Interpretacji jest oczywiście znacznie więcej, w tym także korzystnych dla pracowników.

Jak na sprawę zapatrują się Sądy?

W wyroku z dnia 29.01.2016 r. (sygn.. akt: III SA/Wa 1774/15) WSA uznał, że świadczenie z PDO nie było zwolnione z podatku. Odmiennie natomiast Sąd przyjął w wyroku z dnia 27.01.2016 r. sygn.. akt: I SA/Go 462/15, przyjmując stanowisko korzystne dla podatnika.

Być może doczekamy się zaskakującej wolty w przedmiotowym zakresie po wydaniu korzystnego lub, też niekorzystnego rozstrzygnięcia przez NSA.

Czy warto walczyć z fiskusem? Myślę, że warto, gdyż gra toczy się o wysoką stawkę.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie (odpłatnej) lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS, zachęcam do kontaktu.