Czy przesłanie świadectwa pracy stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę?

szczecin adwokat odwolanie od wypowiedzenia skuteczny prawnik prawo pracy zaklad ubezpieczen spolecznych krus 201x300 - Czy przesłanie świadectwa pracy stanowi o rozwiązaniu umowy o pracę?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia dzisiejszego (17.102.107 r.), sygn. akt: IX P 145/17 moja klientka uzyskała kwotę ponad 8 000 zł tytułem odszkodowania, zaś jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było to czy przesłanie świadectwa pracy samo w sobie może stanowić o rozwiązaniu umowy o pracę….

Należy wskazać, że skutkiem rozwiązania umowy o pracę jest wydanie świadectwa pracy. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę lub oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę stanowi oświadczenie woli, ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Natomiast świadectwa pracy stanowi przejaw wiedzy pracodawcy, a więc to przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu/wypowiedzeniu umowy o pracę skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy łączącego strony.

Warto wskazać, że forma oświadczenia woli pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy – choć w świetle przepisów prawa pisemna – może jednak przybrać postać, co do zasady, dowolną np. wsyatrczy, że pracodawca powie pracownikowi ,,Zwalniam Cię” i z kontekstu nie będzie wynikało, że to był żart to takie oświadczenie woli jest skuteczne, choć wadliwe.

Bywały również rozstrzygnięcia w których Sądy przyjmowały, że doszło do rozwiązania łączącego strony stosunku pracy w związku z dorozumianym oświadczeniem woli pozwanego wynikającym z doręczenia powodowi świadectwa pracy.

Obecnie należy jednak wskazać, że ugruntowanym jest pogląd, iż samo przesłanie świadectwa pracy nie stanowi o złożeniu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę. Natomiast inne towarzyszące temu oświadczenia skutek taki mogą wywowaływać.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w, lub też innym zakresie, w szczególności w sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, w tym: z odwołania od wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę, o zapłatę, z odwołania od decyzji ZUS itp. zachęcam do kontaktu.