Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej?

prawnik szczecin prawnik stargard szczecinski emerytura pomostowa odwolanie od decyzji zus 300x200 - Czy warto odwołać się od decyzji odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej?

Emerytura pomostowa przysługująca na podstawie ustawy o emeryturach pomostowych ma nieco bardziej restrykcyjne przesłanki przyznania niż emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych tym nie mniej dość często Zakład Ubezpieczeń Społecznych niezasadnie odmawia jej przyznania. Czy warto więc odwołać się od decyzji odmawiającej przyznanie prawa do emerytury pomostowej?

Odpowiedź jest dość oczywista, warto. Warto też zrobić wymienione umiejętnie. W pewnym uproszczeniu mówiąc ZUS podchodzi do kwestii przyznania emerytury pomostowej formalistycznie, możliwości dowodowe są natomiast znacznie większe w toku postępowania przed sądem.

Przy tym nie da się ukryć, że odpowiednie przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków w celu wykazania spełnienia przesłanek, a także dowodu z przesłuchania strony i dowodów z dokumentów ma przeważające znaczenie dla przyznania prawa do emerytury pomostowej.

Niewątpliwie nie każdy komu wydaje się, że spełnia warunki przyznania prawa do emerytury pomostowej faktycznie przesłanki do jej otrzymania spełnia (co często wynikać może z niezrozumienia specyfiki pracy od której uzależnione jest przyznanie prawa do emerytury pomostowej – przyznawanie tej emerytury w odróżnieniu bowiem od emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych ma na celu nie ,,ochronę” zdrowia pracownika pogorszonego wskutek wykonywania pracy ale ma na celu przede wszystkim ochronę celu publicznego poprzez odsunięcie od pracy osób, które ze względu na wiek mogą stwarzać zagrożenie dla otoczenia wykonując swą dotychczasową pracę) tym nie mniej dość często bywa tak, że warunki są spełnione albo istnieje możliwość ich spełnienia ZUS zaś przyjmuje niekorzystną dla ubezpieczonego interpretację lub też ubezpieczony nie posiada wiedzy o tym jak spełnić warunki konieczne do jej uzyskania.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie lub pomocy prawnej w zakresie przygotowania profesjonalnego i skutecznego odwołania od decyzji ZUS odmawiającej przyznania prawa do emerytury pomostowej zachęcam do kontaktu.