Czy ZUS doliczy do świadczenia przedemerytalnego pracę zagranicą?

odwolanie od decyzji zus sprawa sadowa prawnik skuteczny szczecin adwokat zus 300x200 - Czy ZUS doliczy do świadczenia przedemerytalnego pracę zagranicą?

Bardzo ważne z punktu widzenia osób starających się o świadczenie przedemerytalne rozstrzygnięcie wydał Sąd Najwyższy. Rozpatrywaną kwestią była możliwość doliczenia do stażu pracy ubezpieczonego okresów opłacania składek w innym kraju Unii Europejskiej. Kwestia ta była wysoce sporna….

Prawo do świadczeń przedemerytalnych przysługuje po spełnieniu warunków wskazanych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych, o czym szerzej piszę w poście Czy możesz uzyskać świadczenie przedemerytalne?

 

Dość często jednak ubezpieczonemu brakuje np. okresów składkowych i w niektórych przypadkach pojawia się kwestia możliwości uzupełnienia ich okresami pracy zagranicą w kraju Unii Europejskiej. Niewątpprawnik szczecin prawnik stargard szczecinski emerytura pomostowa odwolanie od decyzji zus 300x200 - Czy ZUS doliczy do świadczenia przedemerytalnego pracę zagranicą?liwie Polacy stają się coraz bardziej mobilnym narodem i liczba rodaków, którzy pracują zagranicą jest znaczna, a więc i rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego może mieć praktyczne znaczenie dla wielu ubezpieczonych.

Sąd Najwyższy przyjął w wyroku z dnia 20 czerwca 2017 r., że okres opłacania składek w innym kraju Unii Europejskiej ZUS ma obowiązek doliczyć do stażu, od którego uzależnione jest uzyskanie prawa do świadczenia przedemerytalnego.

Należy wskazać, że zapewne powyższy wyrok przez bardzo długi czas będzie przedzierał się do świadomości ZUS, a być może pozostanie całkowicie ignorowany, a więc w przypadku decyzji odmownej o prawie do świadczenia przedemerytalnego warto skonsultować się z prawnikiem odnośnie zasadności i sporządzenia odwołania od decyzji.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie, lub też w innej sprawie z zakresu prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności celu przygotowania odwołania od decyzji ZUS zachęcam do kontaktu.