Czy pracownik, który nie kwestionował wypowiedzenia może dochodzić roszczeń za dyskryminacyjne rozwiązanie umowy o pracę?

wczesniejsza emerytura odwolanie zus szczecin radca prawny adwokat krus odwolanie od wypowiedzenia dyscyplinarka stargard 300x221 - Czy pracownik, który nie kwestionował wypowiedzenia może dochodzić roszczeń za dyskryminacyjne rozwiązanie umowy o pracę?

Sąd Najwyższy w swej uchwale odpowiedział na pytanie: Czy koniecznym warunkiem zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia (dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia) jest wcześniejsze wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia? Sąd Najwyższy wskazał w…

Uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2016 r., że wniesienie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia (wystąpienie z roszczeniami z tytułu naruszającego prawo wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 45 § 1 k.p.) nie jest warunkiem zasądzenia na jego rzecz odszkodowania z art. 18(3d) k.p. z tytułu dyskryminującej przyczyny wypowiedzenia lub dyskryminującej przyczyny wyboru pracownika do zwolnienia z pracy.

Ze stanowiskiem tym w pełni się zgadzam, gdyż częstokroć pracownicy nie wnoszą odwołań od wypowiedzeń umów o pracę z różnych powodów (np. dopiero później uzyskują istotne informacje dotyczące rzeczywistych przyczyn wypowiedzenia, spóźniają się z terminem odwołania), co nie powinno przekreślać ich szans w procesie o dyskryminację.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z zakresu odwołania od decyzji KRUS, ZUS, od umowy o pracę, w zakresie asysty przy czynnościach kontrolnych itp. zachęcam do kontaktu.