Z dniem 1.01.2017 r. pierwsze przedawnienia składek ZUS wg nowych zasad – strzeż się Przedsiębiorco!

przedawnienie odwolanie od decyzji zus prawo do emerytury zus uklad ratalny szczecin pracy prawnik szczecin radca prawny adwokat 300x225 - Z dniem 1.01.2017 r. pierwsze przedawnienia składek ZUS wg nowych zasad – strzeż się Przedsiębiorco!

Z dniem 1.01.2017 r. przedawnią się pierwsze składki ZUS z zastosowaniem nowego, 5 letniego terminu przedawnienia. Przedawnienie to jak się wydaje instytucja korzystna dla ubezpieczonych, dlaczego więc przedsiębiorca/płatnik może poczuć się zagrożony?

Przede wszystkim tytułem pewnego uporządkowania należy wskazać na bieg terminów przedawnienia należności ZUS. Wynosi on po nowelizacji lat 5, z tym, że bieg 5 letniego terminu przedawnienia zaczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. dla składek wymagalnych przed dniem 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji.

PRZYKŁAD

Przedsiębiorca nie opłacił składek na ubezpieczenie społeczne ze względu na brak środków za cały 2009 r.

Należności więc przedawnić by się mogły albo z 10 letnim terminem, a więc z dniem 1 stycznia 2020 r., albo też krócej z upływem 5 letniego terminu przedawnienia, ale nie wcześniej niż 5 lat od dnia 1 stycznia 2015 r. Należności przedawnią się więc za w/w okres z krótszym okresem przedawnienia, dnia 1 stycznia 2017 r.

Zagrożenie dla przedsiębiorców/płatników jest natomiast takie, że ZUS w listopadzie i grudniu podejmuje działania mające na celu przerwanie biegu przedawnienia przed 1 stycznia 2017 r. Jeśli więc masz zaległości wobec ZUS i oczekujesz na przedawnienie – uważaj.

Istotne w tym zakresie są czynności jakie ZUS może dokonać by albo przerwać przedawnienie, albo zawiesić jego bieg. Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że biegnie on od początku.

ZUS na szczęście również związany jest przepisami – choć czasami stosuje ich swoją interpretację odmienną niż przyjmowaną przez Sądu Pracy i Ubezpieczeń – jednakże kolokwialnie mówiąc lepiej ,,dmuchać” na zimne, by zgodnie z przepisami prawa oraz orzecznictwem Sądowym uniemożliwić ZUSowi przerwanie biegu przedawnienia naszych zaległości.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę /z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, chciał skorzystać z usług w zakresie przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sporządzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp. zachęcam do kontaktu.