Obniżenie wieku emerytalnego zostało przegłosowane przez posłów i co dalej?

pozew o nadgodziny skuteczny prawnik radca prawny szcecin adwokat zus emerytura warunki szczegolne odwolanie krus 300x200 - Obniżenie wieku emerytalnego zostało przegłosowane przez posłów i co dalej?

Posłowie przyjęli Prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 października 2017 r. 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i co dalej?

Temat ten poruszałem już wcześniej w niniejszym poście.

Na pewno zmieni się wiele, w tym w zakresie stosunków prawno – pracowniczych, możemy bowiem spodziewać się, że wejście w życie przepisów wpłynie na przesunięcie wieku szczególnej ochrony stosunku pracy (ochrony przedemerytalnej), co spowoduje masowe zwolnienia osób zbliżających się do osiągnięcia wieku przedemerytalnego. Z drugiej zaś strony, osoby, które unikną zwolnień wcześniej uzyskają szczególną ochronę stosunku pracy.

Wymienione może też ułatwić firmom przeprowadzenie procedur zwolnień i dokonanie tzw. ,,zmiany pokoleniowej”, gdyż osiągnięcie wieku emerytalnego nie może stanowić co prawda przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, jednakże stanowi usprawiedliwione kryterium doboru pracownika do zwolnienia grupowego (na marginesie, zwolniony emerycie pamiętaj o zbiegu praw do odpraw!).

Odnotowałem także, że pojawił się pomysł grupy posłów by ustanowić szczególną ochronę stosunku pracy emerytów.

Ponadto, w mojej ocenie pojawią się liczniej spory z ZUS dotyczące wysokości emerytury, a także znaczna część nowych emerytów nadal będzie kontynuować uprzednie zatrudnienie.

Kwestia wydolności systemu ZUSowskiego, to już odrębna kwestia. W mojej ocenie nastąpi dalsza próba ,,uszczelnienia” systemu świadczeń z ubezpieczeń społecznych, poprzez liczniejsze odmowy przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy, rent rodzinnych, coraz liczniejsze kontrole, oraz odmowy przyznawania świadczeń.

I tu informacja dla wszystkich ubezpieczonych i płatników, czasami prosty brak odpowiedniego zarejestrowania/wyrejestrowania może Was pozbawić świadczeń, albo też uzyskacie je w niższej wartości. Samo zaś korzystanie z usług biur rachunkowych czy księgowych, jak pokazuje moja praktyka nie chroni przed popełnieniem błędu – gdyż wiele spraw, które prowadzę stanowi pokłosie błędów tych właśnie profesjonalistów. Niestety często błędy popełnione uprzednio, nie nadają się już do naprawienia.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę nadgodzin, odprawy, w sprawie z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, chciał skorzystać z usług w zakresie przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia/rozwiązania umowy o pracę, sporządzenia regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulaminu ZFŚS itp. zachęcam do kontaktu.