Jak uzyskać wysoki zasiłek macierzyński?

zasilek macierzynski radca prawny szczecin porady prawne szczecin 300x275 - Jak uzyskać wysoki zasiłek macierzyński?

W niniejszym poście tak jak w tytule napiszę jak uzyskać wysoki zasiłek macierzyński po nowelizacji przepisów o wysokości zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców. Pierwszy ze sposobów choć mało w praktyce przydatny podam już we wstępie – należy płacić wysokie składki od działalności gospodarczej przez 12 miesięcy, o drugim w niniejszym wpisie.

Drugi ze sposobów również nie jest rewolucyjny ale za to skuteczny. Należy zawrzeć umowę o pracę z wysokim wynagrodzeniem za pracę w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc porodu.

Ogromnym błędem, który można zrobić jest samo zawarcie umowy o pracę – papier jest bowiem cierpliwy i przyjmie wszystko ale to nie wystarczy. ZUS w przypadku zawarcia umowy o pracę krótko przed porodem nie będzie ani chwili wahał się z wszczęciem postępowania kontrolnego.

Ale umowę o pracę można zawrzeć, co więcej można ją zawrzeć wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Linię orzeczniczą w tym zakresie najlepiej odzwierciedla wyrok w którym Sąd Najwyższy stwierdził, że samo zawarcie umowy o pracę w okresie ciąży, nawet gdyby głównym motywem było uzyskanie zasiłku macierzyńskiego nie jest naganne, ani tym bardziej sprzeczne z prawem. wyroku z dnia 9 sierpnia 2005 r. (III UK 89/2005, LexPolonica nr 384617). Wyrok ten jest jednym z wielu orzeczeń, które obecnie należy uznać za przeważające.

Przede wszystkim jednak zawarta umowa o pracę nie może być umową pozorną. Musi spełniać warunki z kodeksu pracy od których uzależnione jest istnienie stosunku pracy.

Przy tym ZUS jak tylko może doszukuje się pozorności umów.

Przykład:

Pan Andrzej brat Pani Ewy prowadzi sklep od 10 lat i uzyskuje z niego dochód 8 tys. zł miesięcznie. Pracuje w nim samodzielnie, następnie zatrudnia w nim na umowę o pracę z zarobkami 5 tys. zł jako kasjerkę swoją siostrę Ewę, która jest w ciąży. Po miesiącu pracy Pani Ewa korzysta z zasiłku, Pan Andrzej nie zatrudnia na jej miejsce. W toku kontroli zus Pan Andrzej nie jest w stanie wskazać innej osoby niż Pani Ewa na okoliczność, że Pani Ewa była w pracy.

Oczywistym jest, że ZUS ustali pozorność umowy, a Sąd decyzję tę utrzyma.

Sądy nie zawsze jednak stoją po stronie ZUS ale dajmy im szansę! Dajcie Państwo szansę poprzez takie zatrudnienie, które nie będzie pozorne, a możliwości jest wiele – poczynając od pracy u zaprzyjaźnionych przedsiębiorców po tworzenie Spółek z o.o.

W tym też miejscu zachęcam do korzystania z moich usług, i to najlepiej na etapie planowania nie zaś na etapie odwołania od niekorzystnej decyzji ZUS (choć i na tym etapie można ,,coś” zdziałać tylko czasami pole działania jest bardzo ograniczone).

Nie zachęcam przy tym Państwa do zawierania pozornych umów o pracę ale do takiego zawierania umów o pracę, nawet przy uzyskiwaniu wysokich dochodów by nie mogło to być skutecznie zakwestionowane przez ZUS w toku postępowania sądowego.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w/w zakresie, a w szczególności w zakresie odwołania od decyzji ZUS lub KRUS.