Jakich błędów nie robić przy wypowiadaniu umowy o pracę?

sprawa sadowa prawo pracy adwokat szczecin radca prawny odwolanie od wypowiedzenia odprawa zus wczesniejsza emerytura 300x200 - Jakich błędów nie robić przy wypowiadaniu umowy o pracę?

W związku z postanowieniem z dnia 13.02.2018 r. Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum  w Szczecinie IX Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt sprawy: IX P 383/17) moja klienta uzyskała odszkodowanie za niezgodne z przepisami prawa wypowiedzenie umowy o pracę w kwocie 11 200 zł. W sprawie oprócz zagadnień natury faktycznej pojawiły się także kwestie związane z wadliwością wypowiedzenia umowy o pracę, co zostanie omówione w niniejszym wpisie….

W tym miejscu należy wskazać, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę winna być konkretna, nie zaś nazbyt ogólna.

Nadto, wypowiedzenie umowy o pracę nie może naruszać art. 41 Kodeksu pracy zgodnie, z którym:

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jedyną możliwością zwolnienia pracownika w w/w przypadku jest złożenie oświadczenia o dyscyplinarnym rozwiązaniu umowy o pracę, jednakze i w tym przypadku należy pamiętać o konieczności zachowania jednomiesięcznego terminu od powzięcia wiadomości o zwolnieniu.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić przygotowanie odwołania od decyzji ZUS, prowadzenie postępowania sądowego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Pracy lub też chciał zlecić sprawę/uzyskać poradę w sprawie z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, zachęcam do kontaktu.