Kto zapłaci za uszkodzenie samochodu pracownika wykorzystywanego do celów służbowych?

prawnik szczecin odszkodowanie porady prawne skuteczny prawnik 300x200 - Kto zapłaci za uszkodzenie samochodu pracownika wykorzystywanego do celów służbowych?

Pracownicy za zgodą pracodawcy wielokrotnie używają swoich własnych samochodów do celów służbowych, czy w przypadku, gdy samochód taki ulegnie uszkodzeniu w trakcie podróży służbowej pracodawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów naprawy?

Kwestia OC i AC samochodu nie będzie przedmiotem niniejszego postu, jest to temat niewątpliwie na inny artykuł. Przy tym jeśli szkoda likwidowana jest z OC to zazwyczaj nie powstaje problem pociągnięcia pracodawcy do odpowiedzialności odszkodowawczej.

Co jednak w przypadku, gdy sprawca szkody nie jest znany lub też uszkodzenie nastąpiło z przyczyn stricte losowych (np. na samochód spadł kamień).

Odpowiedzi na powyższe pytanie szukałbym w treści art. 237(1) par. 2 Kodeksu pracy zgodnie z którym pracodawca zobowiązany jest zapłacić pracownikowi odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy.

Niestety dla pracowników i stety dla pracodawców odpowiedzialność ta nie dotyczy uszkodzenia pojazdu samochodowego. Innymi słowy pracownik ponosi co do zasady ryzyko związane z używaniem swego samochodu do celów prywatnych.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie zachęcam do kontaktu.