6 NAJPOPULARNIEJSZYCH POSTÓW  2015 ROKU ORAZ SŁÓW KILKA O PROGNOZACH PRAWNYCH NA 2016 R.

Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim czytelnikom za to, że byliście ze mną w 2015 r., czytaliście, komentowaliście, likowaliście bloga i posty, pisaliście do mnie maile, dzwoniliście ze swoimi problemami, które w większości przypadków udawało mi się z pozytywnym dla Was skutkiem rozwiązywać.  Dziękuję również tym osobom z którymi miałem osobistą styczność czy to udzielając porady prawnej, opiniując lub tworząc dokumentację prawną czy to prowadząc sprawę sądową. W poście zamieszczam linki do najpopularniejszych (wg kryterium liczby kliknięć na post i jego dalszych udostępnień) postów w 2015 r. oraz na końcu parę słów odnośnie prognozach prawnych w prawie pracy w 2016 r.

Jeszcze tytułem wstępu chciałbym powiedzieć drodzy czytelnicy, że inspirujecie mnie do dalszego pogłębiania wiedzy, bieżącego śledzenia orzecznictwa i pracy nad warsztatem w zakresie mej praktyki prawnej. Poprzez swe artykuły zamieszczane na blogu mam nadzieję, że promowałem niektórych poglądy i stanowiska prawne, które powinny być stosowane w praktyce prawa pracy przez pracowników, pracodawców, jak i Sądy. Udało mi się również przewidzieć trafnie kilka kierunków zmian w ustawodawstwie oraz liniach orzeczniczych.

Teraz posty:) w kolejności od najczęściej czytanego:

Zaskoczenia chyba wielkiego nie będzie:

A. 6 NAJPOPULARNIEJSZYCH POSTÓW 2015 ROKU

I. Zmiany w zakresie zasiłków macierzyńskich.

Najbardziej interesującym tematem i najchętniej czytamy były sprawy związane ze zmianami w sposobie obliczania zasiłków macierzyńskich dla przedsiębiorców. Kwestie te w toku całokształtu prac legislacyjnych śledziło wielu czytelników bloga, przy tym istotną kwestą był nie tylko zakres zmian czyli w szczególności sposób obliczania wysokości zasiłku ale też to czy w przypadku zmiany rodzaju świadczenia ulegnie ono ponownemu przeliczeniu i według jakich zasad, przede wszystkim zaś to kiedy zmiany wejdą w życie. I było tu szczęście w nieszczęściu:), gdyż ostatecznie wydłużono vacatio legis wejścia w życie przepisów.

Linki do najpopularniejszego postu:

Początek końca wysokiego macierzyńskiego – zmiana przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego.

Poniżej również popularne linki powiązane z powyższym tematem, odzwierciedlające przebieg prac legislacyjnych:

1) Nowelizacja przepisów o zasiłku macierzyńskim w maju 2015 r. – trochę więcej informacji.

2) Kiedy będzie można skorzystać z wyższego zasiłku macierzyńskiego – nowelizacja przepisów o zasiłku macierzyńskim z maja 2015 r.

3) Zmiany w zasiłku macierzyńskim coraz bliżej – czerwiec 2015 r.

4) Zmiany przepisów i zasiłku macierzyńskim wejdą w życie później – wydłużenie vacatio legis nowelizacja.

II. Zmiana w zakresie umów o pracę na czas określony.

Drugim najpopularniejszym tematem były zmiany przepisów o umowach na czas określony, które dotyczą wielu milionów Polaków i są one korzystne dla pracowników i dość kłopotliwe w stosowaniu dla pracodawców. Dla przypomnienia wchodzą w życie od 22 lutego 2016 r. Nowelizacji spodziewałem się w związku z treścią ostatnich wyroków ETS dotyczących Polski. Zmiany przy tym śmiało można uznać za rewolucyjne.

Link do drugiego najpopularniejszego postu poniżej:

Nowelizacja umów na czas określony – czerwiec 2015 r.

Poniżej dwa związane z powyższym artykuły, które omawiają nowelizację:

1) Rewolucja w umowach na czas określony – nowe przepisy od 2016 r.

2) Okresy wypowiedzenia – umowy o pracę na czas określony po nowelizacji przepisów w 2016 r.

III. Tysiąc złoty miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego, którym urodzi się dziecko.

Kolejna zmiana, którą obserwowałem od powijaków legislacyjnych do narodzin pełnoprawnej ustawy:) Ustawę oceniam w swej zasadzie niesamowicie pozytywie, ogólnie wspieram wszelkie formy i ułatwienia dla młodych matek i ojców.

Link do postu: 1 tysiąc złotych miesięcznie dla rodziców bez prawa do zasiłku macierzyńskiego, którym urodzi się dziecko.

IV. Niższy wiek emerytalny od 1 stycznia 2016 r.

Temat okazał się bardzo interesujący, co nie dziwi. Niższy wiek emerytalny ze zaczną pewnością zostanie wprowadzony tylko trochę później. Kwestia ta wpływa bowiem na wiele innych ustaw.

Link – Niższy wiek emerytalny od 1 stycznia 2016 r.

V. Mieszkać w Polsce wydawać zagraniczną emeryturę.

Nie spodziewałem się takiego zainteresowania tym postem, stanowił on efekt moich zainteresowań prawno porównawczych w zakresie systemów zabezpieczenia społecznego innych Państw UE i EOG. W przyszłym roku postaram się więcej pisać w tym zakresie (choć wymaga to ode mnie czytania po angielsku przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych:) ), jak również o przepisach z zakresu ubezpieczeń społecznych w ogólności, a w szczególności w zakresie międzynarodowym wszak wielu z nas to emigranci. Zagadnienia te są dla mnie przy tym jako prawnika bardzo interesujące. Ukończyłem w liceum klasę o profilu matematyczno – fizycznym, a muszę przyznać, że zagadnienia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych bardzo przypominają mi zadania matematyczne z tą różnicą, że cyfry zastępowane są zazwyczaj słowami i definicjami prawnymi, a w tle pojawia się nie układ współrzędnych, a aksjologia. Przy trudniejszych sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych pojawia się przy tym we mnie uczucie, które określa się angielskim słowem ,,flow”, pełna koncentracja i skupienie na danym zagadnieniu:)

Link – Mieszkać w Polsce wydawać zagraniczną emeryturę.

Poniżej rozwinięcie tematu:

Wydawać zagraniczną emeryturę znaczy ile?

https://prawopracyporady.pl/mieszkac-polsce-wydawac-zagraniczna-emeryture/

VI. Monitoring w miejscu pracy.

Z dużym zainteresowaniem spotkało się również zagadnienie monitoringu w miejscu pracy.

Link – Wielki Brat patrzy.

W 2015 r. dokonano również interesujących zmian w zakresie oskładkowania umów zlecenia, u naszego zachodniego sąsiada pojawiła się ustawa o wynagrodzeniu minimalnym, trochę się działo w zakresie interpretacji przepisów o zwolnieniach grupowych, sądy wydawały ciekawe wyroki dotyczące wypowiedzeń umów o pracę i oczywiście wiele się zmieniło w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników.

B. PROGNOZA PRAWNA NA 2016 R.

Jaka jest moja prognoza prawna na rok 2016?

Prawnik nie powinien zajmować się wróżeniem z fusów tym nie mniej:) w mojej ocenie ogólne kierunki zmian mogą być następujące (opierając się w szczególności na obecnej sytuacji politycznej):

I. Polepszenie sytuacji prawnej pracowników kosztem pracodawców.

Polepszy się sytuacja pracowników w ogólności, kosztem niestety pracodawców. Być może niektóre zmiany w zakresie czasu pracy np. wydłużone okresy rozliczeniowe, ruchomy czas pracy zostaną cofnięte.

II. Nowe uprawnienia dla młodych rodziców w zakresie przepisów pozakodeksowych.

Bardzo możliwe, że pojawiają się zmiany polepszające sytuację młodych rodziców jednakże nie będą one raczej dotyczyć nowelizacji kodeksu pracy, gdyż w tym zakresie istotne zmiany zostały już przeprowadzone.

III. Wzmocnienie pozycji prawnej związków zawodowych.

Wydaje się również, że wzmocnieniu ulegnie pozycja prawna związków zawodowych, a kto wie być może powstanie zupełnie nowy model współpracy pomiędzy pracodawcą, a pracownikami. Jeśli tak się stanie mam nadzieję, że obydwie strony staną na wysokości zadania działając dla dobra pracowników.

IV. Osłabienie mechanizmów stabilności zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej.

Zapewne również osłabieniu ulegnie szczególna ochrona stosunku pracy lub mechanizmy związane z wypowiadaniem umów o pracę na niektórych stanowiskach kierowniczych w administracji publicznej.

V. Zmiany w zwolnieniach grupowych.

Być może doczekamy się jakiejś nowelizacji ustawy o zwolnieniach grupowych pod wpływem orzecznictwa ETS ale raczej nie.

VI. Zmiana wieku emerytalnego i związana z tym zmiana innych ustaw.

Zmieni się w mojej ocenie wiek emerytalny co rzutować będzie również na inne ustawy – zmiany w zakresie ubezpieczeń społecznych zmierzać będą do ułatwienia przechodzenia na ,,utrzymanie” ZUS, jednakże pojawiać się będą również mechanizmy blokujące dorabianie do świadczeń.

I jedna bardzo ogólna uwaga, w związku z nowelizacją przepisów o TK w mojej ocenie może wzrosnąć rola Konstytucji w orzecznictwie sądów powszechnych, co przekładać się będzie na uznawanie danych przepisów przez Sądy za niekonstytucyjne.

Jak będzie faktycznie, czas pokaże.

W każdym razie życzę Wam w 2016 r. stabilności dochodów, dobrych warunków pracy i/lub prowadzenia działalności, a także wzrostu dobrej atmosfery w Waszym otoczeniu zawodowym (a także osobistym) poprzez wzajemne zaufanie i w zakresie w jakim jest to możliwe współpracę, nie zaś konkurencję:), gdyż jak to gdzieś czytałem brakuje nam rozwiniętego kapitału społecznego. I żebym nam wszystkim żyło się w nadchodzącym roku lepiej .