Możliwość podwyższenia emerytury – nowelizacja przepisów z maja 2015 r.

nowelizacja podwyzszenie emerytury prawnik szczecin 300x200 - Możliwość podwyższenia emerytury – nowelizacja przepisów z maja 2015 r.

Nowelizacja przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych a dokładnie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych umożliwiła pewnym grupą emerytów uzyskanie znacznej podwyżki świadczenia z ubezpiezpieczeń społecznych. Kto więc może skorzystać?

Najistotniejszą zmianą będzie to, że zgodnie z nowelizacją w przypadkach, gdy będzie to korzystniejsze dla ubezpieczonego, stosowana będzie tablica obowiązująca w chwili osiągnięcia przez niego wieku emerytalnego, a nie obowiązujące w momencie przejścia na emeryturę.

Ponadto nowelizacja ma dać możliwość obliczenia według nowych zasad emerytury osobom urodzonym przed 1949 r., pobierającym wcześniejszą emeryturę i kontynuującym zatrudnienie po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego, z tym, że od podstawy obliczenia emerytury odejmowane będą kwoty już pobranych świadczeń.

Istotną zmianą jest również to, że osoby studiujące przed 1999 r. będą mogły zaliczyć w pełni ten okres jako okres nieskładkowy. Dotychczas okres nieskładkowy uwzględniany w kapitale początkowym był ograniczony do jednej trzeciej okresu składkowego, co było niekorzystne dla osób o krótkim stażu pracy.

Nowelizacja przewiduje także uznanie urlopu wychowawczego wykorzystanego w starym systemie emerytalnym za okres składkowy. Obecnie urlopy te są oskładkowane, ale w starym systemie nie były.