Początek końca wysokiego macierzyńskiego – zmiana przepisów w zakresie zasiłku macierzyńskiego.

Wybaczcie, że piszę na gorąco ale temat jest na tyle ważny, że im szybciej informacja pojawi się na stronie tym lepiej.

Wykazałem niestety zbyt daleko idący optymizm opierając się dodatkowo na innych przesłankach, jednakże stało się – Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W nowelizacji między innymi wprowadzono nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłku w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących działalność gospodarczą oraz innych osób, dla których podstawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana. Przedmiotowe ma służyć wyeliminowaniu praktyki zgodnie z którą po krótkim czasie opłacania składek uzyskuje się wysoki zasiłek macierzyński.

Tyle na gorąco. W niedzielę zapewne ustosunkuję się do powyższego w szerszym zakresie w tym wskażę, czy faktycznie nie będzie jednak możliwości nadal uzyskania wysokich świadczeń w związku z ciążą i urodzeniem dziecka.