Nie tylko to za co, ale i jak zwalnia się pracownika rzutuje na prawo do odszkodowania

wypadek przy pracy odszkodowanie prawnik szczecin radca prawny 300x199 - Nie tylko to za co, ale i jak zwalnia się pracownika rzutuje na prawo do odszkodowania

Odszkodowanie pracownik może uzyskać za wadliwe lub nieuzasadnione wypowiedzenie, ale, także jeśli nawet wypowiedzenie/rozwiązanie umowy będzie uzasadnione i zgodne z procedurą, jednakże wystąpią inne naruszenia. Jakie, o tym w niniejszym poście.

W poście, opiszę dwa konkretne stany faktyczne, w których pracownik ma prawo do odszkodowania od pracodawcy, co do zasady, gdyż prawo pracy indywidualnymi sytuacjami – dość często –  stoi. Sytuacje takie w praktyce mogą występować dość często.

Pierwszy przypadek, to natychmiastowe zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Istnieje, co prawda ostatnio oficjalnie wprowadzona do kodeksu pracy instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy, jednakże są szczególne okoliczności, które wskazują na naruszenie dóbr pracownika. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik przy innych pracownikach jest doprowadzany do swego miejsca pracy, każe mu się zabrać swe rzeczy, a następnie w asyście ochroniarzy/Prezesa Zarządu/kadrowej odprowadza się go do wyjścia. Niewątpliwie mogą być i takie przypadki, że należy pracownika natychmiast odciąć od pewnych informacji/systemów, jednakże zazwyczaj w/w sytuacji naruszenie dóbr osobistych pracownika może nastąpić.

Druga sytuacja to taka, w której fakt złożenia pracownikowi oświadczenia o wypowiedzeniu i jego przyczyny podaje się do wiadomości pozostałych pracowników. Nie mówimy oczywiście o pracownikach działu kadr, czy też samym zarządzie spółki, ale o współpracownikach. Takie działanie również narusza dobra osobiste pracownika, w jednym z wyroków Sąd ,,wycenił” takie naruszenie na 10 000 zł. Każda sytuacja i sprawa jest jednak inna.

Należy, także pamiętać o tym, że prawo jest dla czuwających, i umiejących dochodzić skutecznie swych roszczeń, co przejawia się, w szczególności w konieczności umiejętnego prowadzenia postępowania dowodowego. W szczególności za prawdziwą sztukę, uznaję przeprowadzanie dowodu z zeznań świadków – jest to przy tym sztuka w, której warto i trzeba się ciągle doskonalić.

W przypadku, więc, gdy jako pracownik zostałeś źle potraktowany przez pracodawcę to być może – niezależnie od tego, że możesz mieć prawo do odszkodowania, gdyż wypowiedzenie/rozwiązanie umowy o pracę jest niezasadne lub wadliwe – możesz mieć dodatkowo prawo do odszkodowania związanego z okolicznościami zwolnienia. Jeśli natomiast sam jako pracodawca zwalniasz pracownika, to działaj tak byś nie popełniał kosztowych błędów.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub, też innym zakresie, lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, zachęcam do kontaktu.