Wypowiedzenie długotrwałej umowy o pracę na czas określony, umożliwia żądanie odszkodowania?

prawnik szczecin adwokat dochodzenie wynagrodzenia sad porady prawne szczecin 300x199 - Wypowiedzenie długotrwałej umowy o pracę na czas określony, umożliwia żądanie odszkodowania?

W wyroku z dnia dzisiejszego (6.05.2016 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. akt sprawy: VII Pa 4/16 orzekając w postępowaniu odwoławczym zasądził na rzecz mojej klientki odszkodowanie, w związku z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę, zajmując się zagadnieniem prawnym wypowiedzenia długotrwałej umowy o pracę na czas określony. Jeżeli więc pracodawca wypowiada Ci umowę na czas określony, to, też możesz mieć prawo do odszkodowania, np. z powodu naruszeń procedury wypowiedzenia umowy, ale także jak w tytule z powodu wypowiedzenia ,,długotrwałej” umowy o pracę – w zależności od okoliczności danego przypadku, o czym piszę w niniejszy poście opierając się również na w/w wyroku. Jeśli natomiast jesteś pracodawcą, który jest w w/w sytuacji to masz również pewne prawne możliwości obrony.

Przede wszystkim wobec wejścia w życie 22 lutego 2016 r. nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony, należy sobie zadać pytanie, czy zagadnienie przeze mnie omawiane będzie miało/nadal ma praktyczne znaczenie. Nadal ma i będzie miało, w mojej ocenie jeszcze przez jakieś 10 do max. 15 lat. W najbliższym czasie pojawią się również interesujące zagadnienia prawne, na styku nowych i starych przepisów.

Teraz do rzeczy, co to jest długotrwała umowa na czas określony. Obserwując orzecznictwo SN na pewno są to umowy na czas 10 lat, ale – w szczególności mając na uwadze wyrok wskazany na początku postu – mogą to być również znaczenie krótsze umowy.

Teraz, jak powyższe rzutuje na wadliwość wypowiedzenia. W ten sposób, że może uzasadniać prawo do żądania odszkodowania, jednakże należy zauważyć, że i pracodawca nie jest na straconej pozycji w przedmiotowym zakresie – aktywna i dobrze uargumentowana obrona sądowa może doprowadzić do oddalenia roszczenia pracownika. Przy tym istnieją prawne możliwości dla pracodawców niwelowania skutków zawierania owych długich umów, i nie jest to zagadnienie błahe czy incydentalne. W przypadku wielu pracodawców, dotyczyć to może znacznej grupy (większości, a nawet wszystkich pracowników) pracowników, gdyż przyjęty w tym zakresie modus operandii jest wielokrotnie powielany.

I jak to w prawie pracy, jeżeli chodzi o czynności pracodawcy, błędy lub brak wiedzy służb kadrowo – płacowych, a nawet prawniczych, może rzutować dla pracodawcy poważnymi konsekwencjami, w tym stratami tysięcy złotych tytułem odszkodowania za wadliwe wypowiedzenie umowy o pracę.

Z drugiej zaś strony, czasami można wykorzystując owe błędy, wynikające dość często z braku śledzenia bieżącego orzecznictwa , truizmem jest, że prawo pracy to ogólnie mówić trochę przepisu i bardzo dużo orzeczeń 🙂

I tu też taka moja dygresja na marginesie, na którą pozwolę sobie wobec faktu, iż dziś piątek, a więc początek weekendu. Ostatnio czytałem w czytelni na wydziale prawa pewną książkę dotyczącą pracy w godzinach nadliczbowych, książka ładnie wydana, w środku fajnie podzielone jednostki redakcyjne, ładne tabelki, autor – ekspert prawa pracy (jak wskazano na obwolucie, absolwent studiów takich a takich). Czytam pierwszą z brzegu tabelkę z orzecznictwem, i myślę sobie, przecież to się zupełnie nie zgadza z moim stanem wiedzy, czyżbym, aż tak mógł się mylić? Spoglądam na datę orzeczenia – rok 1994, podobnie ,,stare” orzeczenia zawierała cała tabelka. Myślę sobie, trudno, znowu wziąłem jakąś starą książkę, zdezaktualizowaną wobec upływu czasu, sprawdzam datę wydania książki 2015 r.

Pomyślałem sobie wtedy, załóżmy, że ktoś np. w dziale kadr chcąc poszerzać swe horyzonty przeczytał książkę owego eksperta – i w konsekwencji nie tyle jego wiedza by się nie podniosła, co wnioski wynikające z tych orzeczeń, byłyby wręcz niebezpieczne, czy też ,,pogorszyłyby” stan wiedzy czytającego. Morał z owej przydługiej historii, uważajmy na czym się opieramy, co tyczy się także źródeł internetowych.

Ja osobiście polecam wszystko co napisał Pan SSO Ryszard Sadlik, gdyż ów Sędzia w mojej skromnej ocenie pisze same mądrości z zakresu prawa pracy, co więcej bardzo przydatne w praktyce. Zresztą w mej ocenie opracowania przygotowywane przez Sędziów, czy też pewna specyficzna forma opracowania jaką są wyroki sądowe stanowi najlepsze źródło wiedzy.

Post wyszedł bardzo długi:)

Tradycyjnie – jeśli potrzebujesz porady prawnej lub chcesz zlecić poprowadzenie sprawy sądowej w powyższym lub też innym zakresie, zachęcam do kontaktu.