Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich – uchwalenie nowelizacji przez Sejm lipiec 2015 r.

prawnik adwokat radca prawny szczecin sprawy rodzinna prawo pracy 300x200 - Nowelizacja Kodeksu pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich – uchwalenie nowelizacji przez Sejm lipiec 2015 r.

Sejm uchwalił w piątek nowelizacją Kodeksu pracy, która w założeniu ma ułatwić pracownikom łączenie życia zawodowego i prywatnego. Czy tak będzie naprawdę?

Przyjęte przepisy zakładają między innymi możliwość przerwania urlopu ojcowskiego w przypadku, kiedy dziecko będzie wymagać opieki szpitalnej. Ojciec będzie mógł wykorzystać ten urlop po powrocie dziecka z leczenia. Analogiczne przepis stosowany będzie wobec rodziców adopcyjnych. W przypadku łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą w niepełnym wymiarze, wymiar urlopu rodzicielskiego ulegać będzie wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż do 64 tygodni lub do 68 tygodni w przypadku urodzenia więcej dzieci przy jednym porodzie.

W noweli są również zmiany dotyczące urlopów dla rodziców, m.in. włączenie obecnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego (6 tygodni) do urlopu rodzicielskiego (26 tygodni).

Kolejną zmianą jest wydłużenie terminu, w którym z urlopu można skorzystać. Obecnie całość płatnych urlopów związanych z rodzicielstwem kumuluje się w pierwszym roku życia dziecka. Później rodzice mogą skorzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego, jednak tylko do ukończenia przez dziecko 5 lat. Zgodnie z proponowaną zmianą z części urlopu rodzicielskiego w wymiarze 16 tygodni będzie można korzystać do ukończenia przez dziecko 6 lat.

Urlop ojcowski będzie można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia, jednorazowo albo w dwóch, tygodniowych częściach, odmiennie niż w obecnie obowiązujących przepisach zgodnie z którym urlop można wykorzystać w pierwszym roku życia dziecka.