Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę musi zostać złożone z zachowaniem właściwej procedury w innym wypadku pracownik ma prawo do odszkodowania.

adwokat szczecin odwolanie od wypowiedzenia porad prawna 300x200 - Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę musi zostać złożone z zachowaniem właściwej procedury w innym wypadku pracownik ma prawo do odszkodowania.

Wyrokiem z dnia 31.03.2016 r. – którego uzasadnienie miałem okazję otrzymać dziś – Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie Wydział IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt sprawy: XI P 415/15 zasądził na rzecz mojej klientki odszkodowanie w związku z niezasadnym rozwiązaniem umowy o pracę w trybie z art. 53 par. 1 b Kodeksu pracy, z powodu błędów w procedurze składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jakim dokładnie zagadnieniem prawnym zajmował się Sąd? O tym dowiesz się w niniejszym poście.

Kwestia dotyczyła konsultacji związkowej przed złożeniem oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę, ale nie dotyczyło to zaniechania takiej konsultacji  tylko wykładni art. 30 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Przepis ten doczekał się licznych orzeczeń oraz interpretacji zawartych w komentarzach.

Nieprawidłowe zastosowanie przedmiotowego przepisu rzutuje następnie na wadliwość dokonanego wypowiedzenia, gdy występuje brak stosownej konsultacji związkowej.

Zagadnienie prawne dotyczyło kwestii tego czy pracodawca został zwolniony z obowiązku konsultacji związkowej, gdy nie uzyskał w terminie 5 dni odpowiedzi w tym zakresie. Jedną z istotnych kwestii jest to do jakiego podmiotu pracodawca z zapytaniem wystąpił, należy bowiem zauważyć, że związki zawodowe mają wolność w zakresie kształtowania swej struktury i dość często określone kompetencje z zakresu prawa pracy ,,przydzielane” są w statucie związku przy uwzględnieniu jego struktury organizacyjnej. Zagadnienie to jednak nie było, jak się wydaje po lekturze uzasadnienia jednoznacznym przyczynkiem do wydania orzeczenia.

Wadliwość opierała się na tym, że nie w każdym przypadku dokonania zapytania o przynależność związkową pracodawca zwolniony może być z konsultacji związkowej.

Innymi więc słowy, warto walczyć w Sądzie Pracy o swe prawa, gdyż to na pracodawcy jako profesjonaliście, który dysponuje wyspecjalizowanymi służbami kadrowo – prawnymi spoczywa ciężar zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej lub chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w szczególności  z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych, lub prawa rodzinnego, rzeczowego, zachęcam do kontaktu.