Praca w jak głębokich wykopach to praca w warunkach szczególnych? – najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

praca w warunkach szczególnych odwołanie od decyzji ZUS szczecin adwokat radca prawny porada prawna ubezpieczenia społeczne prawo pracy 200x300 - Praca w jak głębokich wykopach to praca w warunkach szczególnych? – najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego.

Wyrokiem z dnia wczorajszego (17.01.2018 r.) Sąd Najwyższy wskutek sporządzonej przeze mnie skargi kasacyjnej uchylił na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie III Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt Sądu Najwyższego: III UK 16/17), zagadnieniem prawnym, którego dotyczyła skarga kasacyjna było to jaki rodzaj pracy w warunkach szczególnych uzasadnia prawo do wcześniejszej emerytury, a dokładnie…..

To jak należy definiować pojęcie pracy w głębokich wykopach. Należy wskazać, że Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych przyjął dość restrykcyjną linię orzeczniczą, która jednak znalazła oparacie w wielu wyrokach Sądu Najwyższego.

Tym bardziej więc rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego w którym uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania może zawierać istotne wskazówki odnośnie wykładni przedmiotowego pojęcia.

Po uzyskaniu uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wydanego w sprawie, przytoczę jego uzasadnienie.

W chwili obecnej przedmiotowy wyrok stanowi najnowsze orzeczenie Sądu Najwyższego w przedmiotowym zakresie.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie, lub chciał zlecić przygotowanie odwołania od decyzji ZUS, prowadzenie postępowania sądowego przed Sądem Ubezpieczeń Społecznych, Sądem Pracy lub też chciał zlecić sprawę/uzyskać poradę w sprawie z zakresu: prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa spadkowego, zachęcam do kontaktu.