Praca w warunkach szczególnych – skuteczne odwołanie się od decyzji ZUS odmawiającej prawa do emerytury poprzez wykazanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

zus odwolanie od decyzji umorzenie zaleglosci skuteczny prawnik szczecin krus porady prawne prawo pracy 300x200 - Praca w warunkach szczególnych – skuteczne odwołanie się od decyzji ZUS odmawiającej prawa do emerytury poprzez wykazanie okresów pracy w gospodarstwie rolnym.

Inspiracją do napisania niniejszego postu jest jedna z wygranych przeze mnie spraw, której clue stanowiło wykazanie okresu pracy w gospodarstwie rolnym, Praca w warunkach szczególnych uprawnia przy spełnieniu w szczególności warunków stażu pracy do wcześniejszej emerytury. Jednakże dość często ZUS wydaje decyzje odmowne, mimo, że faktycznie istnieją podstawy do jej przyznania. Czasami również sami uprawnieni nie wiedzą, że pewne okresy można uznać za okresy uzupełniające staż pracy, tak w szczególności i co do zasady w przypadku pracy w gospodarstwie rolnym.

Wliczenie stażu pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy od którego uzależnione jest prawo do emerytury uzależnione jest od wielu czynników, w szczególności: okresu w którym wykonywana była praca w gospodarstwie rolnym, zakresu i czasu pracy w tym gospodarstwie.

ZUS może uwzględnić w szczególności:

  • okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r.,
  • okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r.

Przy tym w praktyce w/w okresy wykazywane są w toku procesu sądowego za pomocą zeznań świadków, pozostaje więc dość szerokie pole popisu dla pełnomocnika procesowego – przy tym w świetle orzecznictwa SN czasami intuicyjne sądy odnośnie tego co stanowi, a co nie stanowi pracy w gospodarstwie rolnym zawodzą.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w zakresie lub pomocy w poprowadzeniu sprawy sądowej, w szczególności w zakresie odwołania od decyzji ZUS odmawiającej prawa do emerytury zachęcam do kontaktu.