Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i podleganie pod KRUS – kiedy jest możliwe i jakich formalności należy dopełnić?

krus odwolanie od decyzji zus porady prawne szczecin adwokat krus 300x200 - Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej i podleganie pod KRUS – kiedy jest możliwe i jakich formalności należy dopełnić?

KRUS stanowi ,,tańszą” alternatywę do podleganiu ubezpieczeniom społecznym niż ZUS, kwestia ta jest powszechnie znana. Pod pewnymi warunkami w okresie podlegania ubezpieczeniu z KRUS można prowadzić działalność gospodarczą, pozostając nadal w systemie KRUS. Kiedy jest to możliwe i jakich formalności należy dopełnić?

Jedną z form optymalizacji obciążeń zusowskich jest zarejestrowanie się w krus, odprowadzanie w nim mniejszych składek i prowadzenie działalności gospodarczych. Dość często osoby będące w systemie KRUS oprócz posiadania nieruchomości rolnej nie posiadają żadnego związku z rolnictwem, korzystając z domniemania zawartego w ustawie oraz wobec praktyk kontrolnych KRUS.

Jednakże rozpoczynając działalność gospodarczą w okresie podlegania pod KRUS musimy pamiętać, że zasadą jest, że każdy inny tytuł ubezpieczenia wyprzedza ubezpieczenie KRUS i zmusza nas do powrotu do ZUS – prowadzenie zaś działalności gospodarczej pozarolniczej oraz podleganie pod KRUS zostało ustanowione przez ustawodawcę jako pewnego rodzaju wyjątek.

Po rozpoczęciu działalności możemy pozostać w KRUS, gdy:

  1. Podlegamy ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy (w odróżnieniu od ubezpieczenia na wniosek! ) przez co najmniej 3 lata.
  2. Złożymy w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności (w pewnych przypadkach można termin przywrócić).
  3. Nadal prowadzimy działalność rolniczą lub stale pracujemy w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym.
  4. Nie jesteśmy pracownikiem i nie pozostajemy w stosunku służbowym.
  5. Nie mamy ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
  6. Kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty – za 2015 r. 3204 zł (należy pamiętać by zaświadczenie złożyć w terminie, choć tu też pod pewnymi warunkami można termin do złożenia zaświadczenia przywrócić).

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w szczególności w zakresie odwołania od decyzji ZUS lub KRUS albo porady prawnej zachęcam do kontaktu.