Sprawozdanie ze spotkania z Piotrem Dudą 20.11.2015 r. – zmiany w prawie pracy.

prawnik szczecin adwokat prawo pracy porady 300x201 - Sprawozdanie ze spotkania z Piotrem Dudą 20.11.2015 r. - zmiany w prawie pracy.

W związku z uczestniczeniem w spotkaniu z Panem Piotrem Duda miałem okazję dowiedzieć się o planowanych zmianach w przepisach prawa pracy, o czym piszę w niniejszym poście.

W toku spotkania Piotr Duda wskazał, na następujące rozwiązania, które będą miały zostać wprowadzone. W zakresie ustawy o związkach zawodowych zmianie ma ulec kwestia reprezentatywności związków zawodowych, w celu przeciwdziałania tzw. Białym związkom (czyli związkom zawodowym tworzonym przez pracodawców, które działają w interesie pracodawcy np. poprzez umożliwienie mu wprowadzenia regulaminu wynagradzania/pracy określonej treści) tj.

OBECNIE:

Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117§ 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub

2) zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

 

PROPONOWANA ZMIANA:

 

Reprezentatywną zakładową organizacją związkową jest organizacja związkowa:

1) będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117§ 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7,5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, lub

2) zrzeszająca co najmniej 15% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

 

Ponadto, miałyby zostać wprowadzone dodatkowe sankcje za bezzasadne rozwiązanie umowy o pracę z szczególnie chronionym członkiem związku zawodowego (w celu przeciwdziałaniu pozbywania się przez pracodawców, choć na jakiś czas, członków związku zawodowego z zakładu pracy).

 

Pojawił się także temat przyznania dodatkowych uprawnień PIP poprzez wydawanie decyzji administracyjnych w których stwierdzane będzie, że dany stosunek prawny jest faktycznie stosunkiem pracy.

 

Ostatnią istotną rzeczą był projekt stworzenia zupełnie nowego, mało obszernego kodeksu pracy. Nie nowelizacji poprzedniego ale stworzenia zupełnie nowego kodeksu i znacznego uregulowania materii prawa pracy w układach branżowych, czyli de facto porozumieniach pomiędzy pracodawcami a związkami zawodowymi (co zgodnie z moją wiedzą przypominałoby model niemiecki prawa pracy).

 

Jak bardzo realne są w/w plany? W mojej ocenie szanse na wprowadzenie części zmian w/w są dość znaczne mając na uwadze obecną sytuację polityczną oraz wydatne wsparcie związku zawodowego NSZZ Solidarność w toku kampanii wyborczych.

 

Jednakże, czas pokaże.