Warunki pracy czy branża – co przesąda o pracy w warunkach szczególnych

radca prawny szczecin adwokat skuteczny prawnik szczecin odwolanie od decyzji zus wczesniejsza emerytura emerytura pomostowa 300x160 - Warunki pracy czy branża – co przesąda o pracy w warunkach szczególnych

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 czerwca 2018 r., (I UK 178/17) wskazał wytyczne dotyczące kwalifikowania określonych prac jako wchodzące w zakres pracy w warunkach szczególnych, opierając się w szczególności na tym czy znaczenie przeważające mają same warunki pracy, czy też branża w której dana praca jest świadczona….

W wyroku z dnia 27 czerwca 2018 r. I UK 178/17 Sąd Najwyższy stwierdził, że

,,Jeżeli bowiem uciążliwość i szkodliwość dla zdrowia konkretnej pracy wynika właśnie z jej branżowej specyfiki, to należy odmówić tego szczególnego waloru pracy wykonywanej w innym dziale gospodarki. Natomiast w sytuacji, gdy stopień szkodliwości czy uciążliwości danego rodzaju pracy nie wykazuje żadnych różnic w zależności od branży, w której jest ona wykonywana, to brak jest podstaw do zanegowania świadczenia jej w warunkach szczególnych tylko dlatego, że w załączniku do rozporządzenia została przyporządkowana do innego działu przemysłu (gospodarki).”

W podsumowaniu odpowiedź na pytanie, co jest ważniejsze przy kwalifikacji danej pracy jako praca w warunkach szczególnych tj. rodzaj pracy czy branża w której jest wykonywana Sąd Najwyższy odpowiedział ,,to zależy od branży” 🙂

Każdorazowo więc należy badać specyfikę danej branży i pracy w niej wykonywanej.

 

Przy tym w przedmiotowej sprawie Sąd Najwyższy uznał, że praca traktorzysty co do zasady nie jest pracą w warunkach szczególnych.

,,Nie można uznać, że praca traktorzysty jest zawsze pracą „w transporcie”, wówczas, gdy kierujący niczego nie transportuje, lecz wykonuje przy pomocy ciągnika i danej maszyny rolniczej prace polowe (np. sieje, orze, nawozi, spulchnia glebę, wykonuje opryski itp.). Tym samym z uwagi na inny zakres wykonywanych prac inna jest ocena ryzyka zawodowego pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy ciągnika wykonującego prace polowe (traktorzysty) od oceny ryzyka zawodowego kierowcy ciągnika w transporcie, a pojęcia kierowcy ciągnika i traktorzysty nie są synonimami.”

Przy tym jednak niewykluczone, że pomimo wykonywania pracy w firmie z innej branży dany rodzaj pracy zostanie zaliczony do pracy w warunkach szczególnych.

W przedmiotowej sprawie uznano bowiem, że prace transportowe wykonywane przez skarżącego ciągnikiem w okresie zimowym można zakwalifikować jako pracę w warunkach szczególnych.

 

Zainteresowanych zachęcam do zapoznania się z postem zamieszczonymi na poniższych kategoriach mojego bloga:

Emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych – posty.

Emerytura pomostowa – posty.

 

 

Jeśli chciałbyś uzyskać poradę prawną, lub też zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, reprezentowanie Ciebie w postępowaniu przed organami administracji, w w/w zakresie, lub w szczególności w sprawie przeciwko: ZUS, KRUS, lub Twojej jako pracownika, pracodawcy, w zakresie między innymi:

  • odwołania od decyzji ZUS, w sprawie: prawa do emerytury w tym prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną, rentę szkoleniową, podleganie ubezpieczeniu społecznemu, niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu, jako pracownik, zleceniobiorca, przedsiębiorca itd., w sprawie kwalifikacji umów o dzieło, o umorzenie należności ZUS, świadczenia przedemerytalne, uzyskanie prawa do układu ratalnego, o zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy, inne świadczenia z ZUS, Odwołania od decyzji KRUS, itp.
  • w sprawie z zakresu prawa pracy: z odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, odwołania od rozwiązania umowy o pracę, o wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, zapłatę odprawy, zapłatę ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, sprostowanie świadectwa pracy, itp.

zachęcam do kontaktu, jak również zachęcam do zapoznania się z ofertą mojej Kancelarii w zakresie prowadzenia spraw: rodzinnych, spadkowych, z zakresu dochodzenia roszczeń (windykacji).