Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych – czy warto walczyć z ZUS?

odwolanie od decyzji zus sprawa sadowa prawnik skuteczny szczecin adwokat zus 300x200 - Wcześniejsza emerytura z tytułu pracy w warunkach szczególnych – czy warto walczyć z ZUS?

W świetle mojej praktyki zawodowej jednym z kanonów przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych są sprawy dotyczące dochodzenia przez ubezpieczonych prawa do wcześniejszej emerytury. Sprawy te oprócz konieczności przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków/zebrania odpowiednich dokumentów wymagają również wiedzy odnośnie obecnej linii orzeczniczej SN w danym zakresie. Odpowiadając natomiast na pytanie w tytule ,,czy warto walczyć z ZUS” – tak warto – w poście opowiem po krótce o wygranej przeze mnie kilka dni temu sprawie klienta o prawo do wcześniejszej emerytury.

Sprawa dotyczyła decyzji odmownej ZUS w zakresie przyznania wcześniejszej emerytury. Mój klient niestety nie posiadał świadectw pracy w warunkach szczególnych, a jego pracodawcy ulegli likwidacji. W toku postępowania udało się jednak wykazać, że warunek w postaci stażu pracy w warunkach szczególnych został spełniony, co łączyło się ze szczegółowo przeprowadzonym postępowaniem dowodowym.

W tym miejscu warto wskazać, że nierozwiązywalnym wydaje się problem nieosiągnięcia określonego ogólnego stażu pracy  w celu uzyskania wcześniejszej emerytur (co najmniej 20 lat dla kobiet, co najmniej 25 lat dla mężczyzn) jednakże są okresy dotyczące znacznej grupy ubezpieczonych, które można wliczać do owego stażu (i nie mówię tu o pracy na podstawie umowy o pracęJ ). Muszę również przyznać, że Sąd stanął na wysokości zadania i sprawa zakończyła się na jednej rozprawie w toku, której udało się przesłuchać wszystkich świadków, stronę oraz przeprowadzić dowody z dokumentów.

Jedną z istotnych kwestii, które pojawiła się w sprawie było to czy praca traktorzysty zalicza się do okresu pracy w warunkach szczególnych, gdy jest wykonywana na roli. W tym zakresie spotkałem się z różnymi orzeczeniami, zajmującymi zgoła odmienne stanowiska.

Warto powalczyć w sądzie, warto odwołać się od decyzji ZUS, gdyż niewątpliwie uzyskiwanie przedmiotowych świadczeń może znacznie podreperować domowy budżet.

W przypadku, gdybyś Ty albo Twoi najbliżsi lub znajomi potrzebowali pomocy prawnej w przedmiotowym zakresie, zachęcam do kontaktu.