Wigilia pracownicza, a przychód pracownika podlegający opodatkowaniu – przychód w związku z samym zaproszeniem?

adwokat szczecin stargard szczecinski prawnik porady prawne rozwod prawo spadkowe 300x188 - Wigilia pracownicza, a przychód pracownika podlegający opodatkowaniu – przychód w związku z samym zaproszeniem?

Święta się skończyły więc dziś temat nieco świąteczny:) Wigilia pracownicza, a przychód pracownika podlegający opodatkowaniu w niektórych interpretacjach podatkowych.

Na początek nieco przepisów ,,Art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 w zw. z art. 11 ust. 2-2b updof rozumiane w ten sposób, że “inne nieodpłatne świadczenie” oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika, są zgodne z art. 2 w zw. z art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Tak też wyroku Trybunału Konstytucyjnego wydanego 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13.

Najistotniejszą kwestią jest użycie zwrotu ,,indywidualnie określonej wartości”.

Za nieodpłatne świadczenie należy uznać co do zasady każde przysporzenie pracodawcy na rzecz pracownika. Za przychód podatkowy uznawano w niektórych interpretacjach w szczególności samą możliwość uczestniczenia przez pracownika w danym spotkaniu np. spotkaniu wigilijnym organizowanym przez pracodawcę. Na szczęście interpretacje powyższego sortu nie ostały się, w szczególności dzięki w/w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał za przychody pracownika uznał bowiem świadczenia, które spełniają następujące przesłanki:

1) zostały spełnione za zgodą pracownika,

2) zostały spełnione w interesie pracownika i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który pracownik musiałby ponieść,

3) korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

TK potwierdził więc zasadę zgodnie z którą potencjalna możliwość skorzystania z danego świadczenia np. w postaci udziału w wigilii pracowniczej nie powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu. Innymi słowy nie ma przychodu za samo zaproszenie.

Powyższy wyrok TK w sumie w chwili obecnej jest już kanonem.

Zgodnie z powyższym wyrokiem w szczególności Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach wydał interpretację z 1 lipca 2015 r. potwierdzając zasadność stanowiska wnioskodawcy, który stwierdził, że skoro wigilia będzie miała charakter ogólnodostępny dla wszystkich pracowników i udział w imprezie będzie dobrowolny, po stronie pracowników nie pojawi się korzyść w postaci zaoszczędzenia wydatku. Wnioskodawca twierdzi, że nie sposób zakładać, że gdyby nie impreza organizowana przez pracodawcę, pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu.

W podsumowaniu więc, można spać spokojnie po wigilii pracowniczej, choć jak wiadomo Nowy Rok może przynieść niespodzianki:)

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub też innym zakresie lub też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej zachęcam do kontaktu.