Zabijcie wszystkich Bóg pozna swoich – o tym jak (nie)formułować wypowiedzenia umowy o pracę słów kilka.

radca prawny prawnik szczecin odwołanie od wypowiedzenia prawo pracy 300x200 - Zabijcie wszystkich Bóg pozna swoich – o tym jak (nie)formułować wypowiedzenia umowy o pracę słów kilka.

Czy opat Arnaud wypowiedział czy też nie powyższe słowa wydając na rzeź katarskich mieszkańców Béziers nie będziemy już nigdy pewni. Pewni natomiast możemy być tego, że w powszechnym przekonaniu ugruntowany jest pogląd, że wystarczającą jest jedna przyczyna wypowiedzenia spośród kilku (wielu) by uznać dane wypowiedzenie za uzasadnione. Czy jednak na pewno?

Sposób formułowania przyczyn wypowiedzenia umów o pracę zgodnie z moim doświadczeniem jako radcy prawnego często jest taki (w szczególności, gdy projekt wypowiedzenia przygotowuje prawnik), że pracownikowi wskazuje się na wszelki wypadek wszystkie możliwe przyczyny wypowiedzenia, których czasami bywa kilka, a nawet kilkanaście. W myśl zasady, któraś przyczyna w Sądzie pracy przecież chwyci, a jak wiadomo jeśli nawet jedna z kilku przyczyn wypowiedzenia jest uzasadniona to tym samym uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę jest również uzasadnione?

Jednakże w świetle ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego zauważalne jest stanowisko, że należy rozważyć proporcję liczby przyczyn zasadnych do niezasadnych. Jak zauważa SN w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. ,,Zatem o ile można uznać za wystarczające, gdy zasadna okazuje się jedna spośród dwóch lub trzech przyczyn, o tyle trudno aprobować takie stanowisko, gdy pracodawca wskazuje ich kilka (kilkanaście).” Przy tym jak wskazuje SN przyczyny zasadne muszą stanowić istotną proporcję do przyczyn niezasadnych.

Z jednej strony w/w jest zrozumiałe, gdyż z punktu widzenia Sądu i pracownika (którym to stroną niewątpliwie prawie zawsze zależy na szybkim zakończeniu sprawy) czym innym jest badanie dwóch albo trzech przyczyn, a czym innym pięciu lub dziesięciu, jak natomiast można wymienione uzasadnić na gruncie przepisów prawa? Tym, że przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę musi być konkretna i zrozumiała – w mojej ocenie. Jeśli bowiem pracodawca zwalnia pracownika z powodu określonych uchybień to następnie brak zasadności części z nich w teorii powoduje, że pracodawca nie podjąłby takiej decyzji.

W praktyce więc każdorazowe oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę wymaga analizy co do zasadności podanych w nim przyczyn (co do zasady).

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w w/w zakresie lub porady prawnej zachęcam do kontaktu.