Zaliczenie do okresów pracy w szczególnych warunkach okresu odsunięcia kobiety od pracy w warunkach szczególnych.

praca w warunkach szczegolnych radca prawny adwokat szczecin prawo ubezpieczen spolecznych 300x200 - Zaliczenie do okresów pracy w szczególnych warunkach okresu odsunięcia kobiety od pracy w warunkach szczególnych.

W przypadku, gdy kobieta zachodzi w ciążę i wykonuje pracę wzbronioną kobietom w ciąży, zgodnie z przepisami kodeksu pracy powinna być od niej odsunięta. W niektórych przypadkach takim ubezpieczonym brakuje niewielki okres pracy do uzyskania prawa do emerytury w warunkach szczególnych, każdy więc ,,dodatkowy” okres pracy zaliczany do stażu może być na wagę złota. Szczegóły w niniejszym poście.

Sąd Najwyższy przyjął w wyroku z dnia 7 października 2014 r. sygn.  akt I UK 51/14, że w przypadku, gdy kobieta, po skorzystaniu z uprawnień związanych z rodzicielstwem wraca na stanowisko pracy zaliczane do pracy w szczególnych warunkach, powinna mieć zaliczone do okresu zatrudnienia w tych warunkach okresy pobierania zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego związane z ciążą i macierzyństwem.

                                Rozstrzygnięcie te zasługuje na aprobatę, w szczególności w mojej ocenie względy aksjologiczne przemawiają za zasadnością przedmiotowej wykładni. W innym wypadku kobieta przymusowo odsunięta na mocy kodeksu pracy od wykonywania pracy w warunkach szczególnych znajdowałaby się w gorszej pozycji jako ubezpieczona niż ubezpieczony mężczyzna, który nie korzysta z urlopu macierzyńskiego/chorobowego w związku z ciążą, a więc ma możliwość wypracować dłuższy staż pracy, czego kobiety byłyby pozbawione.

W przypadku, gdybyś potrzebował pomocy prawnej w/w zakresie, a w szczególności w zakresie odwołania od decyzji ZUS lub KRUS.