Zmiany w zasiłku macierzyńskim – czy naprawdę koniec wysokich świadczeń dla matek?

zmiany w zasilku macierzynskim 2015 300x300 - Zmiany w zasiłku macierzyńskim – czy naprawdę koniec wysokich świadczeń dla matek?

Nabycie prawa do zasiłku macierzyńskiego w znacznej wysokości stanowiło w praktyce pewien element polityki prorodzinnej Państwa. Oczywiście wymienione zdanie należy wziąć w nawias, gdyż przepisy zgodnie z którymi świadczenia wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nabywane były już po opłaceniu pierwszej składki ubezpieczenia i uzależnione były od wysokości tej składki w połączeniu z Polską przedsiębiorczością, zapewniały kobietom – matkom świadczenia w wysokości około 6000 zł miesięcznie. Artykuły w portalach internetowych straszą zmianami w tym zakresie ale jak się rzeczy naprawdę mają?

Czytając artykuły w internecie po wpisaniu frazy ,,zmiany w zasiłku macierzyńskim 2015″ można dojść do wniosku, że od stycznia 2015 r. nie ma już ,,luki” w zakresie świadczeń macierzyńskich i innymi słowy, założenie działalności gospodarczej na 2 miesiące przy opłacaniu najwyższych składek ,,nie przejdzie”. Zapoznając się jednak z przebiegiem prac legislacyjnych nad ustawą można dojść do wręcz przeciwnego wniosku. Na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (http://www.mpips.gov.pl) ostatnia wzmianka o pracy nad ustawą pochodzi z 24.09.2014 r. na stronie zaś Sejmu z dnia 5.11.2014 r. (http://www.sejm.gov.pl/). Ostatnią czynnością w procesie legislacyjnym, która miała miejsce w Sejmie było  pierwsze czytanie ustawy, po czym ustawę skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

W podsumowaniu więc, ustawa jest ale czy wejdzie w życie to pytanie otwarte. W mojej ocenie wejdzie w życie ale raczej później niż wcześniej, gdyż w październiku 2015 r. mamy wybory do Sejmu i Senatu. Potem zaś nastąpi dyskontynuacja ale niepopularne przepisy wejdą w mojej ocenie w życie. Ustawa ta niewątpliwie pogorszy sytuację młodych matek, lecz wobec stanu finansów ZUS zwycięskie partie będą musiały ją przyjąć.

Co stanowi zaś clue problemu? Krótki zapis w ustawie: ,,Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.” – który to zapis ma być stosowany odpowiednio do naliczania zasiłku macierzyńskiego dla niepracowników. Nie będzie więc (jak się wstępnie wydaje) możliwości założenia działalności gospodarczej w celu uzyskania po jednomiesięcznym okresie opłacania składek, wysokich świadczeń. W konsekwencji zmiany w zasiłku macierzyńskim to będzie naprawdę koniec wysokich świadczeń dla matek.

Cóź więc pozostaje? Jak się wydaje, jak najszybciej poszerzać grono przyszłych młodych ludzi zarabiających na nasze emerytury:) do czego zachęcam przed planowaną zmianą przepisów, gdyż uważam, że pieniądze, które pobrane zostaną z ZUS w postaci zasiłku macierzyńskiego to najlepsza inwestycja dla całego społeczeństwa (w odróżnieniu od np. okazałych siedzib ZUS lub jaccuzi:)

Jeżeli potrzebujesz porady w zakresie zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi lub prawem pracy, zachęcam do kontaktu.