Czy zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia ma prawo wrócić do pracy?

radca prawny prawnik szczecin porady prawne zus krus odwolanie spadek dzial spadku kontakty 200x300 - Czy zwolniony bez zachowania okresu wypowiedzenia ma prawo wrócić do pracy?

W przypadku długotrwałej choroby pracodawca może rozwiązać z pracownikiem  umowę na podstawie art. 53 par. 1 kp (gdy upłyną w przepisie przewidziane okresy). W miarę możliwości pracodawca powinien ponownie zatrudnić pracownika, jeśli w ciągu 6 miesięcy (co do zasady) pracownik wyzdrowieje i zgłosi się do pracy. Czy pracodawca może czy musi zatrudnić pracownika?

Literalna interpretacja przepisu wskazuje, że pracodawca może, a nie musi przyjąć pracownika do pracy.

Przede wszystkim jednak pracownik musi zmieścić się w terminie 6 miesięcy z wyzdrowieniem i zgłoszeniem się do pracy. Nie może też czekać i powinien się zgłosić do pracy niezwłocznie po wyzdrowieniu. Chyba, że pracownik przebywał na świadczeniu rehabilitacyjnym, w takim przypadku może zgłosić swoją gotowość nawet po upływie 6 miesięcy.

Pracodawca musi przy tym pracownika do pracy przyjąć. Odmówić może jedynie, gdy dla danego pracownika nie posiada pracy. W przypadku, gdy na dane stanowiska pracownik zatrudnia nowe osoby, niezależnie od formy prawnej ich zatrudnienia, to tym samym należy uznać, że posiada pracę dla pracownika, który zgłasza gotowość do pracy.

Np. pracownik jest monterem i zgłasza po 5 miesiącach od rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie z art. 53 par. 1 kp gotowość do wykonywania pracy, wskazując, że wywzdrowiał. Pracodawca natomiast rozpoczął właśnie nabór zleceniobiorców do pracy w charakterze monterów, gdyż wygrał przetarg na obługę dwóch nowych pdomiotów. Pracodawca odmawia pracownikowi, wskazując, że nie zatrudnia pracowników, tylko ,,tańszych” zleceniobiorców.

Pracownik może skutecznie domagać się restytucji stosunku pracy.

W przypadku, gdybyś potrzebował porady prawnej w w/w lub innym zakresie lub, też chciał zlecić poprowadzenie sprawy sądowej, w tym z odwołania od decyzji ZUS/KRUS lub o zapłatę przeciwko pracodawcy/z odwołania od wypowiedzenia lub rozwiązania umowy o pracę, zachęcam do kontaktu.