Czy musisz naprawdę zwrócić świadczenie wypłacone przez ZUS?

odwołanie_od_decyzji_zus_prawnik_szczecin_radca_prawny_zus_decyzja_zwrot_świadczenia

Świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych przysługują w przypadku, gdy spełnione zostają kumulatywnie przesłanki do ich spełnienia. Czasami  osoba uprawniona świadczenia z ZUS pobiera, nawet nie mając świadomości, że dane świadczenie jest mu już nienależne (gdyż np. odpadła jedna z przesłanek do jego uzyskania), co zazwyczaj łączy się z otrzymaniem decyzji ZUS o konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Jednakże nie zawsze decyzja taka ma podstawę prawną, i ostanie się w Sądzie…

Czytaj dalej

Czy ZUS może zmienić decyzję lekarza orzecznika?

renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy_odwołanie_ZUS_radca_prawny_adwokat_porada_prawna_prawo_ubezpieczeń_społecznych_Szczecin_Stargard_Szczecińsk

Coraz częściej kontaktują się ze mną klienci w sprawach o rentę z tytułu niezdolności do pracy, wskazując, że mimo orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS o tym, że są niezdolni do pracy, następnie rozstrzygnięcie to ulega zmianie i ubezpieczony jest ,,uzdrawiany przez ZUS”. Czy wymienione ma podstawę prawną, a jeśli tak co można zrobić w takim przypadku?

Czytaj dalej

Czy zakwaterowanie, telefon i Internet dla pracownika zwolniony jest z podatku?

opodatkowanie_diety_świadczenia_dla_pracownika_radca_prawny_szczecin_porady_prawne_

Dyrektor Izby Skarbowego w Katowicach uznał, że świadczenia w postaci zakwaterowania, telefonu oraz Internetu, które pracodawca przekazał pracownikowi są opodatkowane i należy pobrać od nich zaliczkę na podatek dochodowych. Stanowisko takie potwierdził WSA, sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który wskazał…

Czytaj dalej

Czy osoba współpracująca powinna być oceniana jak pracownik?

osoba_współpracująca_prawnik_szczecin_porady_prawne_ZUS_KRUS_radca_prawny_odwołanie_1

Wyrokiem z dnia dzisiejszego (5.08.2016 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn.. akt: VI U 402/16 uwzględniając złożone odwołanie ustalił, że moja klientka podlega ubezpieczeniom społecznym jako osoba współpracująca przy prowadzeniu działalności gospodarczych. Jednym z motywów ustnego uzasadnienia wyroku było…

Czytaj dalej

Czy osoby przed 56 i 61 rokiem życia zachorują w 2017 r. w związku z obniżeniem wieku emerytalnego?

wydłużenie_wieku_emerytalnego_radca_prawny_szczecin_prawo_pracy_i_ubezpieczeń_społecznych_porady_prawne

Poczynając od 1 października 2017 r. ma nastąpić obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet, oraz 65 lat dla mężczyzn. Zmiana niewątpliwie rewolucyjna dla wielu osób, rzutować będzie również na zwiększenie się liczby sporów z ZUS, a także z pracodawcami. Jakie problemy mogą wystąpić, o tym w niniejszym wpisie.

Czytaj dalej

Czy o wykonywaniu pracy w szczególnych warunkach przesądza treść dokumentów czy zeznania świadków?

odwołanie_od_decyzji_zus_praca_w_warunkach_szczególnych_wcześniejsza_emerytura

Jeden z sądów apelacyjnych wskazał, że dokumenty w postaci umowy o pracę oraz świadectwa pracy mają przesądzające znaczenie dla ustalenia pracy w warunkach szczególnych. Odmiennie przyjął sąd I instancji, natomiast Sąd Najwyższy….

Czytaj dalej

Wieczyste zobowiązanie ubezpieczonego niezgodne z Konstytucją – 5 lat na żądanie zwrotu świadczeń zgodnie z wyrokiem TK z 5 lipca 2016 r.

prawnik_zus_szczecin_porady_prawne_odwołanie_od_decyzji_zus

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nie zawiera przepisu, który zakreślałby ZUS termin na wydanie decyzji na zwrot nienależnie pobranego świadczenia rehabilitacyjnego (co odnosi się także co do części innych rodzajów świadczeń z ubezpieczeń społecznych), co powoduje, że ubezpieczony może być ,,wieczyście” zobowiązany, jednakże….

Czytaj dalej

Czy pracodawca proponujący dyscyplinarkę albo porozumienie narusza przepisy?

 prawo_pracy_groźba_a_porozumienie_porada_prawna_szczecin_chmurak_wojciech

Jedną z klasycznych sytuacji w prawie pracy, jest rozmowa w trakcie, której pracodawca proponuje pracownikowi zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę, gdyż inaczej otrzymana on dyscyplinarkę. Pracownik w szczególności, gdy nie ma czasu się zastanowić (decyzja tu i teraz) podpisuje porozumienie. I teraz drogi pracowniku/pracodawco czy pracownik może ,,unieważnić” takie porozumienie?

Czytaj dalej

Czy można wykorzystać urlop bezpośrednio po chorobowym bez badań?

powrót_do_pracy_badania_lekarskie_radca_prawny_szczecin_prawo_pracy

Sytuacja jest niezwykle częsta w praktyce, pracownik nieobecny w pracy ponad 30 dni pierwszego dnia po stawieniu się w pracy składa wniosek o udzielenie mu urlopu. I tu bardzo ciekawe stanowisko zajął Sąd Rejonowy w Człuchowie (wyrok z dnia 10.03.2016 r., sygn. akt: IV P 107/15), ciekawe, gdyż pozostające w opozycji do ,,wiedzy powszechnej” dostępnej na portalach dotyczących spraw kadrowych…

Czytaj dalej

Czy odprawa przysługuje w przypadku, gdy to pracownik rozwiązuje umowę o pracę?

prawnik_szczecin_radca_prawny_porady_prawne_sprawa_sądowa_adwokat_porada_prawna

Wyrokiem z dnia przedwczorajszego (1.07.2016 r.) Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt: IX P 339/16 zasądził na rzecz mojego klienta odprawę tytułem rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, rozpatrując zagadnienie prawne dotyczące prawa do odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Uprzednio o wymienionym pisałem tu, w niniejszym poście parę słów omówienia….Czytaj dalej

Czy pracownik z telefonu służbowego może wykonać prywatne połączenie?

prawnik_prawo_pracy_szczecin_porady_prawne_zus_krus_odwołanie

Pierwsza myśl, która przychodzi do głowy (przynajmniej mojej) to odpowiedź negatywna. Pracownik nie może korzystać ze sprzętu służbowego do swych celów prywatnych, wszak, gdy dana rzecz jest służbowa powinna co do zasady być wykorzystywana do celów służbowych. Jednakże stanowiska takiego nie podzielił Sąd wydający sprawę w II instancji, zaś Sąd Najwyższy…

Czytaj dalej

Czy prawo do odprawy przysługuje, gdy pracodawca stworzy nowy etat?

odprawa_pieniężna_prawnik_prawo_pracy_szczecin_radca_prawny_adwokat

Wyrokiem z dnia 23.06.2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku sygn. akt sprawy: IV P 91/16 zasądził na rzecz mojej klientki odprawę z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika, przy tym w sprawie pojawiło się zagadnienie jak w tytule. Pracodawca bowiem wykazywał, że w miejsce zatrudnionego stworzył nowy etat podpisując z innym pracownikiem porozumienie zmieniające z datą przed wypowiedzeniem umowy o pracę mojej klientce…

Czytaj dalej