Jak pracownik agencji zatrudnienia może dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy?

wypadek_przy_pracy_odszkodowanie_roszczenie_radca_prawny_szczecin_Wojciech_Chmurak_prawo_pracy_

Agencje pracy tymczasowej zatrudniają wielu pracowników, którzy pracę wykonują zarówno w Polsce jak i zagranicą. W wielu branżach np. budowlanej o wypadek przy pracy bardzo łatwo, a specyfika stosunku pracy tymczasowej czasami powoduje trudności w dochodzeniu swych praw. Jak pracownik agencji zatrudnienia (pracy tymczasowej) może dochodzić odszkodowania za wypadek przy pracy?

Czytaj dalej

Jakie są obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy uzasadniające zawarcie umowy o pracę na czas określony?

umowy_na_czas_określony_nowelizacja_prawnik_szczecin

Nowe przepisy dotyczące milionów Polaków, jakie są większość z nas miała okazję przeczytać (dla przypomnienia przytoczę je w treści wpisu), przy tym przy ich interpretacji już w chwili obecnej pojawiają się wątpliwości. Przeczytaj więc niniejszy wpis i dowiedz się, kiedy zawarcie umowy o pracę na czas określony z obiektywnych przyczyn leżących po stronie pracodawcy jest uzasadnione?

Czytaj dalej

Łatwiej uzyskać nauczycielskie świadczenia kompensacyjne – ważna uchwała Sądu Najwyższego.

prawo_pracy_szczecin_ubezpieczenia_społeczne_odwołanie_od_decyzji_zus_stargard_szczeciński_nauczycielskie_świadczenie_kompensacyjne

Jednym z warunków uzyskania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest rozwiązanie stosunku pracy. SN wypowiadał się w tym zakresie dość często (odnośnie różnych trybów rozwiązania umowy o pracę), linie orzecznicze bywały różne. Natomiast uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego wydaje się przecinać jeden ze sporów prawnych toczących się w samym Sądzie Najwyższym – ową uchwałą SN dokonuje bowiem cięcia owego węzła gordyjskiego zagadnienia prawnego, w sposób bardzo korzystny dla nauczycieli.

Czytaj dalej

Choroba pracodawcy jak również zamiar zakończenia działalności nie uzasadnia zawarcia długotrwałej umowy o pracę na czas określony

prawo_pracy_prawnik_szczecin_wypowiedzenia_zmieniające_zwolnienia_grupowe

Wyrokiem z dnia 16.05.2016 r. Sąd Rejonowy we Włocławku (sygn. akt sprawy:  IV P 32/16) zasądził na rzecz mojej klientki odszkodowanie, rozpatrując w szczególności zagadnienie wskazane w tytule postu. Jak dokładnie wymienione przekłada się na tzw. długotrwałą umowę o pracę na czas określony, o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Nie tylko to za co, ale i jak zwalnia się pracownika rzutuje na prawo do odszkodowania

wypadek_przy_pracy_odszkodowanie_prawnik_szczecin_radca_prawny

Odszkodowanie pracownik może uzyskać za wadliwe lub nieuzasadnione wypowiedzenie, ale, także jeśli nawet wypowiedzenie/rozwiązanie umowy będzie uzasadnione i zgodne z procedurą, jednakże wystąpią inne naruszenia. Jakie, o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Wypowiedzenie długotrwałej umowy o pracę na czas określony, umożliwia żądanie odszkodowania?

prawnik_szczecin_adwokat_dochodzenie_wynagrodzenia_Sąd_

W wyroku z dnia dzisiejszego (6.05.2016 r.) Sąd Okręgowy w Szczecinie, sygn. akt sprawy: VII Pa 4/16 orzekając w postępowaniu odwoławczym zasądził na rzecz mojej klientki odszkodowanie, w związku z odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę, zajmując się zagadnieniem prawnym wypowiedzenia długotrwałej umowy o pracę na czas określony. Jeżeli więc pracodawca wypowiada Ci umowę na czas określony, to, też możesz mieć prawo do odszkodowania, np. z powodu naruszeń procedury wypowiedzenia umowy, ale także jak w tytule z powodu wypowiedzenia ,,długotrwałej” umowy o pracę – w zależności od okoliczności danego przypadku, o czym piszę w niniejszy poście opierając się również na w/w wyroku. Jeśli natomiast jesteś pracodawcą, który jest w w/w sytuacji to masz również pewne prawne możliwości obrony.

Czytaj dalej

Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę musi zostać złożone z zachowaniem właściwej procedury w innym wypadku pracownik ma prawo do odszkodowania.

adwokat_szczecin_odwołanie_od_wypowiedzenia_porad_prawna

Wyrokiem z dnia 31.03.2016 r. – którego uzasadnienie miałem okazję otrzymać dziś – Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie Wydział IX Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, sygn. akt sprawy: XI P 415/15 zasądził na rzecz mojej klientki odszkodowanie w związku z niezasadnym rozwiązaniem umowy o pracę w trybie z art. 53 par. 1 b Kodeksu pracy, z powodu błędów w procedurze składania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Jakim dokładnie zagadnieniem prawnym zajmował się Sąd? O tym dowiesz się w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Przypadek wygaśnięcia umowy o pracę o którym nie przeczytacie w kodeksie pracy.

Prawo pracy prawa pracownika radca_prawny_szczecin_porady_prawne

,,Przepisy przepisami, a życie życiem” powiedział raz świadek zeznający w sprawie, w której miałem przyjemność występować. Głębia tej myśli towarzyszy mi często przy sporach pracowniczych, w to, których dość często okazuje się, że jest to prawda tylko w części. W odniesieniu do przedstawionego zagadnienia, w szczególności przy orzeczeniach z zakresu prawa pracy, można by powiedzieć ,,przepisy przepisami, a orzecznictwo orzecznictwem”. Nie mówię, że to źle, powiedziałbym nawet, że często dobrze, gdyż sędziowie SN wykazują często więcej rozsądku niż ustawodawca ale wracając do meritum…

Czytaj dalej

Pracownik nie musi realizować planów sprzedażowych pracodawcy? – ryzyko działalności gospodarczej ponosi pracodawca.

radca_prawny_szczecin_porady_prawne_składki_zus_odzyskanie_pozew_o_zapłatę_skuteczny_prawnik

Sąd Okręgowy w Szczecinie wyrokiem z dnia dzisiejszego (22.04.2016 r.) sygn. akt: VI Pa 25/16 zmienił na korzyść mojej klientki wyrok Sądu I instancji, wskazując w szczególności zgodnie z twierdzeniami apelacji, że ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej spoczywa na pracodawcy, a więc brak realizacji planów sprzedażowych (co można odnieść do innych z góry określonych efektów pracy) sam w sobie nie uzasadnia wypowiedzenia umowy o pracę. Jakim dokładnie zagadnieniem prawnym zajmował się Sąd, o tym w niniejszym poście.

Czytaj dalej

Renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała w dzieciństwie

renta_rodzinna_renta_z_tytułu_niezdolności_do_pracy_prawnik_szczecin_radca_prawny_adwokat

Renta z tytułu niezdolności do pracy, jak również jej ,,pochodna” w postaci renty rodzinnej stanowi świadczenie kompensujące, co do zasady niemożność wykonywania pracy. Otrzymanie jej uzależnione jest od spełnienia kilku przesłanek, w tym od przesłanki w postaci powstania niezdolności do pracy w okresie ubezpieczenia (ogólnie mówiąc) lub w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tego okresu. Co w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała już w dzieciństwie?

Czytaj dalej