Pracownik wbrew ZUS jest pracownikiem? – wykazywanie pracy pracownika fizycznego.

radca prawny adwokat szczecin skuteczny prawnik prawo pracy odwolanie zus wczesniejsza emerytura renta niezdolnosc do pracy orzecznik prawnik 300x200 - Pracownik wbrew ZUS jest pracownikiem? – wykazywanie pracy pracownika fizycznego.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 20.02.2020 r. III AUa 427/19 zmienił wskutek apelacji na korzyść mojego klienta wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie ustalając, że podlega on pod ubezpieczenie społeczne, jako pracownik. Zagadnieniem, które powstało w sprawie, było to, jak należy oceniać okoliczności oraz dowody w kontekście ustalenia, że dany stosunek pracy nie był fikcyjny….

Czytaj dalej

Pracujący niezdolny do pracy od dziecka z prawem do renty?

adca prawny szczecin zus odwolanie prawo pracy porada prawna skuteczny prawnik adwokat 300x200 - Pracujący niezdolny do pracy od dziecka z prawem do renty?

Wyrokiem z dnia 31.01.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 2130/18) w związku z odwołaniem od decyzji ZUS zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS, przyznając mu prawo do renty rodzinnej. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, było to, czy wykonywanie pracy nie przekreśla prawa do renty rodzinnej dla niezdolnego do pracy od dziecka.

Czytaj dalej

Czy należności ZUS przedawniły się? Przerwanie i zawieszenie przedawnienia

rzedawnienie zus odwolanie radca prawny szczecin adwokat prawo pracy stargard skuteczny prawnik porada prawna krus 300x200 - Czy należności ZUS przedawniły się? Przerwanie i zawieszenie przedawnienia

Wyrokiem z dnia 18.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie (sygn. akt: VI U 283/19) zmienił w związku z odwołaniem od decyzji ZUS na korzyść mojej klientki decyzję w sprawie zaległości składkowych. Jedną z kwestii prawnych rozpatrywanych przez Sąd było przerwanie przedawnienia należności ZUS. Podkreślenia wymaga, że sam upływ czasu nie wystarczy, koniecznym jest, by nie nastąpiły czynności przerywające lub zawieszające przedawnienie składek….

Czytaj dalej

Prawo do renty w zależności od faktycznych czynności zawodowe, nie zaś nazwy stanowiska?

radca prawny szczecin porada prawna ZUS odwolanie skuteczny Prawnik zachowek prawo spadkowe dzial spadku - Prawo do renty w zależności od faktycznych czynności zawodowe, nie zaś nazwy stanowiska?

Sąd Apelacyjny w Szczecinie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 18 grudnia 2019 r. zmienia na korzyść mojego klienta wyrok Sądu I instancji  oraz przyznał mu prawo do renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy na stałe (sygn. akt: III AUa 730/17). Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie była kwestia ustalenia niezdolności pracownika do pracy przez pryzmat jego kwalifikacji zawodowych….

Czytaj dalej

Czy kierownik może dostać wynagrodzenie za nadgodziny?

radca prawny szczecin adwokat prawo pracy porada prawna zus odwolanie prawnik kancelaria - Czy kierownik może dostać wynagrodzenie za nadgodziny?

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum IX Wydziału Pracy z dnia 5.12.2019 r. (sygn.akt: IX P 485/18) moja klientka uzyskała kwotę 36 000 zł tytułem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie, była kwestia prawa do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracownika zajmującego kierownicze stanowisko u pracodawcy…

Czytaj dalej

CZY PRZYSŁUGUJE CI WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA?

adwokat szczecin radca prawny porada prawna wczesniejsza emerytura odwolanie ZUS prawo do emerytury pomostowej rocznik - CZY PRZYSŁUGUJE CI WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA?

Wyrokiem z dnia 5.11.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 387/19) zmienił decyzję ZUS i przyznał mojemu klientowi prawo do wcześniejszej emerytury. W sprawie spornym było spełnienie przez odwołującego się przesłanki posiadania 15 lat pracy w warunkach szczególnych, czemu ZUS zaprzeczał…..

Czytaj dalej

Monitoring w zakładzie pracy – kiedy i na jakich zasadach?

adwokat szczecin radca prawny kancelaria radcowska kancelaria prawna skuteczny prawnik ZUS prawo pracy porada prawna odwolanie wczesniejsza emerytura - Monitoring w zakładzie pracy – kiedy i na jakich zasadach?

Kwestia monitoringu doczekała się regulacji w prawie pracy, jednakże znaczna część zarówno pracowników jak i pracodawców nie posiada wiedzy odnośnie treści przedmiotowych przepisów, zachęcam więc zarówno do pogłębienia wiedzy w tym zakresie jak i jej pozyskania poprzez przeczytanie niniejszego postu…

 Czytaj dalej

Kiedy ZUS umorzy, a kiedy rozłoży na raty zaległość?

porada prawna radca prawny szczecin ZUS odwolanie wczesniejsza emerytura prawo pracy windykacja odwolanie od wypowiedzenia - Kiedy ZUS umorzy, a kiedy rozłoży na raty zaległość?

Zgodnie z przepisami prawa powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które płatnik powinien odprowadzać do ZUS.  Przepisy prawa przewidują możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty (tzw. układ ratalny), w niektórych zaś przypadkach nawet wnioskowanie o umorzenie należności – o czym w niniejszym poście….
Czytaj dalej