Dyscyplinarka wyjątkowo czy z zasady za pracę na zwolnieniu lekarskim?

adwokat_szczecin_radca_prawny_prawo_pracy_porady_prawne_odwołanie_od_decyzji_ZUS_alimenty_prawo_rodzinne_szczecin

Pracownik obowiązany jest odzyskiwać zdolność do pracy w okresie zwolnienie lekarskiego, a więc powinien powstrzymywać się od niewskazanej ku temu aktywności. Jak w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego przedstawia się aktualnie możliwość dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę za pracę na zwolnieniu lekarskim?

Czytaj dalej

Dyscyplinarka za przesłanie wiadomości na prywatną pocztę pracownika?

prawo_pracy_radca_prawny_adwokat_szczecin_zus_prawo_rodzinne_alimenty_rozwód_zachowek_oddalenie_skuteczny_prawnik

Sąd Najwyższy w wyroku z z dnia 3 kwietnia 2019 r. dokonał ciekawej i praktycznej zarówno dla pracowników jak i pracodawców wykładni przepisów prawa pracy w zakresie możliwości rozwiązania umowy o pracę w związku z przesyłaniem wiadomości na prywatną pocztę pracownika, o czym w niniejszym poście… Czytaj dalej

Rocznik 53 – korzystne rozstrzygnięcia Sądu?

adwokat_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_rocznik_53_zus_prawo_pracy_prawo_rodzinne

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Sygn. akt P 20/16 kobiety z rocznika 53 (w pewnym skrócie) mają prawo do przeliczenia emerytury jeśli uprzednio emerytura ich uległa obniżeniu w związku z pobieraniem tzw. wcześniejszej emerytury. Jednakże ZUS jak się wydaje postępuje odmiennie wydając często decyzje odmowne. Czy Sądy Ubezpieczeń Społecznych wydają korzystne wyroki w sprawach?Czytaj dalej

Kiedy przysługuje prawo do emerytury pomostowej?

adwokat_radca_prawny_szczecin_ZUS_odwołanie_od_decyzji_porada_prawna_skuteczny_prawnik_rozwód_alimenty_prawo_pracy

Wyrokiem z dnia 18.09.2019 r. Sąd Okręgowy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS przyznając mu prawo do emerytury pomostowej. W niniejszym poście pozwolę sobie omówić przesłanki prawa do emerytury pomostowej na podstawie dwóch odrębnych przepisów ustawy o emeryturach pomostowych…..

 Czytaj dalej

ZUS żąda składek, gdy zapomniałeś wyrejestrować działalności gospodarczej?

adwokat_szczecin_radca_prawny_porada_prawna_ZUS_KRUS_prawo_spadkowe_odwołanie_od_decyzji_ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne należne (i coraz wyższe) są w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej zawiera dane o podmiotach działalność prowadzących, co w przypadku jednak, gdy działalność nie była faktycznie prowadzona a ZUS żąda składek?

Czytaj dalej

Wsteczne zwolnienie chroni przed wypowiedzeniem?

 prawo_pracy_prawnik_ZUS_Szczecin_porada_prawna_adowkat_prawo_rodzinne_prawo_spadkowe_zachowek

Wyrokiem z dnia 11.09.2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 18/19) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 19 500 zł tytułem odszkodowania. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było złożenie wypowiedzenia przed otrzymaniem zwolnienia lekarskiego pracownika za okres wsteczny….

Czytaj dalej

Rekompensata do emerytury dla dwu-zawodowego?

 

 adwokat_radca_prawny_szczecin_zus_odwołanie_praca_w_warunkach_szczególnych_prawo_do_rekompensaty_KRUS

Wyrokiem z dnia 4.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 239/18) zmienił w związku z wniesionym odwołaniem na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości emerytury. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie było prawo do rekompensaty….

Czytaj dalej

Warunki pracy czy branża – co przesąda o pracy w warunkach szczególnych

 radca_prawny_szczecin_adwokat_skuteczny_prawnik_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_wcześniejsza_emerytura_emerytura_pomostowa

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 czerwca 2018 r., (I UK 178/17) wskazał wytyczne dotyczące kwalifikowania określonych prac jako wchodzące w zakres pracy w warunkach szczególnych, opierając się w szczególności na tym czy znaczenie przeważające mają same warunki pracy, czy też branża w której dana praca jest świadczona….

Czytaj dalej

Rocznik 53 – czy 5 letni termin na wznowienie postępowania jest konstytucyjny?

 

radca_prawny_szczecin_adwokat_szczecin_prawo_ubezpieczeń_społecznych_rocznik_53_odwołanie_od_decyzji_ZUS_skuteczny_prawnik_alimenty

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydając decyzję odmowną w zakresie wznowienia postępowania dla kobiet z rocznika 53 argumentuje często, iż w związku z upływem 5 letniego terminu na wznowienie postępowania uprawniony jest do stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa, jednakże nie do wznowienia postępowania i przeliczenia emerytury. Czy argumentacja ta jest trafna?Czytaj dalej

Wcześniejsza emerytura za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym? – ważne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego.

 

zus_praca_w_warunkach_szczególnych_szczecin_radca_prawny_alimenty_adwokat_radca_prawny_szczecin_porady_prawne_szczecin

Podwyższenie emerytury za pracę przy komputerze z monitorem ekranowym – takim zagadnieniem, które ma znaczenie również dla prawa do emerytury z tytułu pracy w warunkach szczególnych, oraz emerytury pomostowej rozpatrywał Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 4 czerwca 2019 r. Sąd Najwyższy przyjął, że….

Czytaj dalej

Odszkodowanie albo odprawa? – co przysługuje zwalnianemu pracownikowi.

 

adwokat_radca_prawny_porada_prawna_odprawa_odszkodowanie_zwolnienia_grupowe_rozwiązanie_umowy_szczecin_goleniów.
Prawo do odprawy oraz odszkodowania wynika z dwóch odrębnych ustaw.

Odszkodowanie jest obok przywrócenia do pracy roszczeniem, które pracownik może dochodzić w Sądzie Pracy. W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydziału Pracy z dnia 2.08.2019 r. (sygn. akt: IX P 189/19) mój klient uzyskał odszkodowanie w kwocie 11 075,00 zł, w związku z przedmiotową sprawą pojawia się kwestia również prawa do odprawy. Pracownik może bowiem również uzyskać prawo do odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn jego niedotyczących.  Czy mogą przysługiwać obydwa świadczenia, jak prawo do odszkodowania, przywrócenie do pracy wpływa na odprawę – o tym w niniejszym poście…

Czytaj dalej