Naruszenie przepisów ruchu drogowego pozbawia świadczeń z ustawy wypadkowej?

radca prawny adwokat szczecin prawo pracy porady prawne odwolanie dyscyplinarka zus alimenty rozwod scaled 1 300x200 - Naruszenie przepisów ruchu drogowego pozbawia świadczeń z ustawy wypadkowej?

Podczas wykonywania obowiązków pracowniczych niejednokrotnie jesteśmy narażeni na sytuacje, które w niefortunnych okolicznościach mogą zakończyć się wypadkiem. Rozróżnienie wypadku przy pracy od zdarzenia losowego niezwiązanego ze stosunkiem pracy nie zawsze jest oczywiste i może budzić wiele wątpliwości. Przykładem wypadku przy pracy może być wypadek drogowy, w którym udział bierze pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków.

Kiedy taki rodzaj wypadku można zakwalifikować jako wypadek przy pracy? A jeśli zajdzie taka okoliczność, jakie niesie to za sobą konsekwencje? Odpowiedzi na te oraz inne pytania znajdują się w niniejszym poście. 

Czytaj dalej

Czy rocznik 53 ma prawo do odsetek od wypłaconych świadczeń?

radca prawny szczecin adwokat rocznik 53 odwolanie od decyzji ZUS odsetki prawo pracy wypowiedzenie alimenty pozew rozwod podzial majatku scaled 1 - Czy rocznik 53 ma prawo do odsetek od wypłaconych świadczeń?

Regulacja dotycząca wysokości emerytur kobiet rocznika 53’ przysporzyła nie lada emocji niejednej ubezpieczonej starającej się o wyższe świadczenie – de facto świadczenie zgodne z przepisami prawa. Ustawodawca już po ukształtowaniu się korzystnej linii orzeczniczej dla ubezpieczonych wydał w tym zakresie ustawę…Czytaj dalej

Renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku chorób kręgosłupa?

radca prawny szczecin adwokat porada prawna alimenty prawo pracy ZUS odwolanie dysycplinarka skuteczny prawnik rozwod podzial majatku scaled 1 - Renta z tytułu niezdolności do pracy w przypadku chorób kręgosłupa?

Ból kręgosłupa to jeden z powszechnych problemów zdrowotnych XXI wieku, powodujący niesprawność wśród ludzi czynnych zawodowo. Do jego powstania przyczynia się często niezdrowy styl życia: długotrwałe przebywanie w tej samej pozycji, brak aktywności fizycznej czy otyłość. Inne przyczyny bólu kręgosłupa związane są z: urazem, wiekiem lub poważną chorobą. Ból kręgosłupa może znacznie utrudniać lub całkowicie uniemożliwiać wykonywanie pracy. W przypadku, gdy ubezpieczony z powodu choroby kręgosłupa jest niezdolny do pracy, może dochodzić w szczególności prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. 

Czytaj dalej

Błąd księgowej – niezłożenie w terminie wniosku uzasadnia odszkodowanie?

radca prawny odwolanie ZUS szczecin porada prawna renta rekompensata emerytura prawo pracy scaled 1 - Błąd księgowej - niezłożenie w terminie wniosku uzasadnia odszkodowanie?

Wyrokiem z dnia 1 marca 2021 r., sygn. akt: X GC 623/19 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie zasądził na rzecz mojej klientki kwotę 31 360 zł wraz z odsetkami. Podstawą rozstrzygnięcia było zagadnienie prawne przedstawione w tytule postu tj. odpowiedzialność księgowej/biura rachunkowego za błąd w wykonaniu przedmiotu umowy…

Czytaj dalej

Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania spadkodawców wobec ZUS

radca prawny adwokat szczecin odwolanie od decyzji ZUS prawo pracy porada prawna dzial spadku rozwod 300x200 - Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania spadkodawców wobec ZUS

Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dnia 8.12.2020 r., sygn. akt: VI U 1650/19 zmienił na korzyść moich klientek decyzję ZUS, w której stwierdzono, że są one odpowiedzialne za zobowiązania składkowe w kwocie 65 132 zł. Zobowiązania te należały do płatnika będącego spadkodawcą klientek. Na czym oparł się Sąd, wydając rozstrzygnięcie w sprawie, o tym w niniejszym poście…

Czytaj dalej

ZUS dochodzi składek, gdy nie wyrejestrowałeś działalności?

 

radca prawny odwolanie ZUS szczecin porada prawna renta rekompensata emerytura prawo pracy 300x200 - ZUS dochodzi składek, gdy nie wyrejestrowałeś działalności?

Wyrokiem z dnia 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił decyzję ZUS na korzyść moich klientów, dotyczącą obowiązku uiszczenia przez nich kwoty 85 887,24 zł tytułem nieopłaconych składek. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie, była kwestia nie wyrejestrowania działalności gospodarczej z ZUS, pomimo tego, że przestała być ona prowadzona.

Czytaj dalej

Kiedy ZUS niezasadnie kwestionuje wysokość podstawy składek?

ugoda sadowa adwokat zus szczecin skuteczny prawnik radca prawny odwolanie od decyzji zus odwolanie od wypowiedzenia 300x300 - Kiedy ZUS niezasadnie kwestionuje wysokość podstawy składek?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w szczególnych warunkach ma prawo kwestionować ustaloną pomiędzy pracodawcą a pracownikiem wysokość wynagrodzenia będącą podstawą wymiaru składek, jednakże zdarza się, że robi to niezasadnie. W niniejszym poście przytaczam przykład wyroku sądowego, w którym uznano niezasadność kwestionowania wysokości podstawy składek przez ZUS.

Czytaj dalej

Czy praca pod obcą banderą wlicza się do emerytury marynarzy?

radca prawny ZUS odwolanie od decyzji emerytura pomostowa skuteczny prawnik adwokat porada prawna 300x300 - Czy praca pod obcą banderą wlicza się do emerytury marynarzy?

Marynarze, którzy w okresie pracy pływali pod obcą banderą, a starają się o nabycie prawa do wcześniejszej emerytury w Polsce, mogą mieć z tym problem. Wynika on ze stanowiska ZUS co do zaliczenia okresów pracy czasu pracy wykonywanej na statkach żeglugi morskiej obcych armatorów. W poście przeczytają Państwo, jak sprawa przyznawanych przez ZUS emerytur pomostowych dla marynarzy pływających pod obcą banderą przedstawia się w orzecznictwie.

Czytaj dalej