CZY PRZYSŁUGUJE CI WCZEŚNIEJSZA EMERYTURA?

adwokat_szczecin_radca_prawny_porada_prawna_wcześniejsza_emerytura_odwołanie_ZUS_prawo_do_emerytury_pomostowej_rocznik_53

Wyrokiem z dnia 5.11.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 387/19) zmienił decyzję ZUS i przyznał mojemu klientowi prawo do wcześniejszej emerytury. W sprawie spornym było spełnienie przez odwołującego się przesłanki posiadania 15 lat pracy w warunkach szczególnych, czemu ZUS zaprzeczał…..

Czytaj dalej

Monitoring w zakładzie pracy – kiedy i na jakich zasadach?

adwokat_szczecin_radca_prawny_kancelaria_radcowska_kancelaria_prawna_skuteczny_prawnik_ZUS_prawo_pracy_porada_prawna_odwołanie_wcześniejsza_emerytura

Kwestia monitoringu doczekała się regulacji w prawie pracy, jednakże znaczna część zarówno pracowników jak i pracodawców nie posiada wiedzy odnośnie treści przedmiotowych przepisów, zachęcam więc zarówno do pogłębienia wiedzy w tym zakresie jak i jej pozyskania poprzez przeczytanie niniejszego postu…

 Czytaj dalej

Kiedy ZUS umorzy, a kiedy rozłoży na raty zaległość?

porada_prawna_radca_prawny_szczecin_ZUS_odwołanie_wcześniejsza_emerytura_prawo_pracy_windykacja_odwołanie_od_wypowiedzenia

Zgodnie z przepisami prawa powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, które płatnik powinien odprowadzać do ZUS.  Przepisy prawa przewidują możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozłożenie płatności na raty (tzw. układ ratalny), w niektórych zaś przypadkach nawet wnioskowanie o umorzenie należności – o czym w niniejszym poście….
Czytaj dalej

Nietrzeźwy pracownik bez dyscyplinarki przez błąd pracodawcy?

radca_prawny_szczecin_porady_prawne_szczecin_prawo_pracy_adwokat_szczecin_ZUS_odwołanie_wcześniejsza_emerytura

Pracownik powinien w pracy znajdować się w stanie trzeźwości, a więc w takim, w którym gotowy jest świadczyć pracę. Stres i tempo pracy wpływa na zasięganie po używki, jednakże obowiązek zachowania trzeźwości w miejscu pracy jest niewątpliwie powszechnie pożądany. Tym bardziej pouczającym jest wyrok Sądu Najwyższego w przedmiotowym zakresie, o czym w niniejszym poście… Czytaj dalej

Dyscyplinarka wyjątkowo czy z zasady za pracę na zwolnieniu lekarskim?

adwokat_szczecin_radca_prawny_prawo_pracy_porady_prawne_odwołanie_od_decyzji_ZUS_alimenty_prawo_rodzinne_szczecin

Pracownik obowiązany jest odzyskiwać zdolność do pracy w okresie zwolnienie lekarskiego, a więc powinien powstrzymywać się od niewskazanej ku temu aktywności. Jak w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego przedstawia się aktualnie możliwość dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę za pracę na zwolnieniu lekarskim?

Czytaj dalej

Dyscyplinarka za przesłanie wiadomości na prywatną pocztę pracownika?

prawo_pracy_radca_prawny_adwokat_szczecin_zus_prawo_rodzinne_alimenty_rozwód_zachowek_oddalenie_skuteczny_prawnik

Sąd Najwyższy w wyroku z z dnia 3 kwietnia 2019 r. dokonał ciekawej i praktycznej zarówno dla pracowników jak i pracodawców wykładni przepisów prawa pracy w zakresie możliwości rozwiązania umowy o pracę w związku z przesyłaniem wiadomości na prywatną pocztę pracownika, o czym w niniejszym poście… Czytaj dalej

Rocznik 53 – korzystne rozstrzygnięcia Sądu?

adwokat_szczecin_odwołanie_od_decyzji_ZUS_rocznik_53_zus_prawo_pracy_prawo_rodzinne

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2019 r. Sygn. akt P 20/16 kobiety z rocznika 53 (w pewnym skrócie) mają prawo do przeliczenia emerytury jeśli uprzednio emerytura ich uległa obniżeniu w związku z pobieraniem tzw. wcześniejszej emerytury. Jednakże ZUS jak się wydaje postępuje odmiennie wydając często decyzje odmowne. Czy Sądy Ubezpieczeń Społecznych wydają korzystne wyroki w sprawach?Czytaj dalej

Kiedy przysługuje prawo do emerytury pomostowej?

adwokat_radca_prawny_szczecin_ZUS_odwołanie_od_decyzji_porada_prawna_skuteczny_prawnik_rozwód_alimenty_prawo_pracy

Wyrokiem z dnia 18.09.2019 r. Sąd Okręgowy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił na korzyść mojego klienta decyzję ZUS przyznając mu prawo do emerytury pomostowej. W niniejszym poście pozwolę sobie omówić przesłanki prawa do emerytury pomostowej na podstawie dwóch odrębnych przepisów ustawy o emeryturach pomostowych…..

 Czytaj dalej

ZUS żąda składek, gdy zapomniałeś wyrejestrować działalności gospodarczej?

adwokat_szczecin_radca_prawny_porada_prawna_ZUS_KRUS_prawo_spadkowe_odwołanie_od_decyzji_ZUS

Składki na ubezpieczenia społeczne należne (i coraz wyższe) są w szczególności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej zawiera dane o podmiotach działalność prowadzących, co w przypadku jednak, gdy działalność nie była faktycznie prowadzona a ZUS żąda składek?

Czytaj dalej

Wsteczne zwolnienie chroni przed wypowiedzeniem?

 prawo_pracy_prawnik_ZUS_Szczecin_porada_prawna_adowkat_prawo_rodzinne_prawo_spadkowe_zachowek

Wyrokiem z dnia 11.09.2019 r. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: IX P 18/19) zasądził na rzecz mojego klienta kwotę 19 500 zł tytułem odszkodowania. Jednym z zagadnień prawnych, które pojawiło się w sprawie było złożenie wypowiedzenia przed otrzymaniem zwolnienia lekarskiego pracownika za okres wsteczny….

Czytaj dalej

Rekompensata do emerytury dla dwu-zawodowego?

 

 adwokat_radca_prawny_szczecin_zus_odwołanie_praca_w_warunkach_szczególnych_prawo_do_rekompensaty_KRUS

Wyrokiem z dnia 4.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (sygn. akt: VI U 239/18) zmienił w związku z wniesionym odwołaniem na korzyść mojego klienta decyzję ZUS w sprawie wysokości emerytury. Zagadnieniem prawnym, które pojawiło się w sprawie było prawo do rekompensaty….

Czytaj dalej