Czy menadżer na pewno musi opłacać składki ZUS z tytułu zawartego kontraktu?

radca prawny szczecin adwokat skladki zus optymalizacja porady prawne 1 300x200 - Czy menadżer na pewno musi opłacać składki ZUS z tytułu zawartego kontraktu?

W tym zakresie pisałem uprzedniu tu, w nawiązaniu do uchwały SN. Zasadą przyjętą przez SN było, że menadżerowie powinni płacić składki od kontraktów, a nie prowadzonej równolegle działalności gospodarczej. Czy nie ma jednak możliwości zgodnego z prawem zoptymalizowania obciążeń publicznoprawnych w tym zakresie?

Istnienie takiej możliwości potwierdził ZUS w jednej ze swoich interpretacji, tym nie mniej należy podkreślić, że interpretacja wiąże tylko w odniesieniu do danego wnioskodawcy. Należy bacznie przyglądać się kolejnym interpretacjom wydawanym w tym zakresie.

Ale do rzeczy. W przypadku, gdy menadżer uzyskuje dochody z kontraktu menadżerskiego, a więc dochody z działalności wykonywanej osobiście oraz z innego tytułu do ubezpieczeń społecznych np. z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ale również co do zasady z innych tytułów ubezpieczenia, następuje zbieg tytułów ubezpieczenia.

W takim przypadku menadżer może, co do zasady, wybrać czy zamierza oskładkować swój kontrakt menadżerski czy też wynagrodzenie np. z działalności gospodarczej.

Menadżer, który np. w chwili obecnej posiada zawarty kontrakt o pełnienie funkcji członka zarządu w ramach działalności gospodarczej może poprzez rozszerzenie zakresu działalności o czynności nie stanowiące wykonywanie kontraktu menadżerskiego (mogą to być wszelkie rodzaje działalności np. działalność szkoleniowa, doradcza, prowadzenie sklepu internetowego itp.), co do zasady, wybrać tytuł z którego podlega ubezpieczeniu społecznemu.

Rozwiązanie to powodować może postawnie znacznych oszczędności po stronie zarówno Spółki jak i menadżera. Przy tym istotnym jest w jaki sposób owa optymalizacja zostanie przeprowadzona.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pomocą w w/w zakresie, zachęcam do kontaktu.