Czy niekorzystne zmiany w zakresie zasiłków macierzyńskich będą dopiero w 2016 r.?

prawnik szczecin prawo pracy zus zasilek macierzynski 300x200 - Czy niekorzystne zmiany w zakresie zasiłków macierzyńskich będą dopiero w 2016 r.?

Pomysł odłożenia w czasie niekorzystnych zmian przepisów w zakresie zasiłków macierzyńskich uzyskał wstępną akceptację po protestach matek, o czym pisałem więcej tutaj. Jak przebiega jednak proces legislacyjny i czy zmiany wejdą w życie?

W zeszły czwartek (8.09.2015 r.) sejmowa Komisja polityki społecznej i rodziny rozpatrzyła dwa projekty poselskie w zakresie nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Posłowie ustalili, że oba projekty będą rozpatrywać łącznie. Proponowana zmiana polegać ma w szczególności na przesunięciu z dnia 1 listopada 2015 r. na dzień 1 stycznia 2016 r. daty wejścia w życie niekorzystnych dla młodych matek zasad wyliczania zasiłku macierzyńskiego.

W projekcie przewidziano również, że podstawa ustalania zasiłku nie będzie ustalana na nowo jeżeli między okresami pobierania zasiłków przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Proponowane zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisję.

Posiedzenia Sejmu bieżącej kadencji będą miały miejsce 23 – 25 września oraz 8, 9 października, czasu na uchwalenie i wprowadzenie zmian w życie jest więc niewiele.